Připravuje ho Vladimír Zábranský, jednatel firmy První chodská z Klenčí pod Čerchovem. Společnost se specializuje na stavební práce související se střechami.

„Díky každodennímu styku nejen s pokrývači, ale i řemeslem samotným, se v průběhu minulých let u mne probudil zájem o sběratelství různých předmětů, strojů, nářadí a dokumentů, které se váží k tomuto řemeslu,“ vypráví o základním podnětu Zábranský.

Připravované pokrývačské muzeum získalo prostory v areálu bývalé vojenské správy v Domažlicích.

Vystaveny budou střešní tašky z mnoha cihelen z Plzeňského kraje. Cennou expozicí bude originální domácí dílna na výrobu tašek z 30. let. Návštěvnci si budou moci prohlédnout historické nářadí pro pokrývače, klempíře a tesaře. Jedním z nejstarších exponátů bude 300 let stará bobrovka z kostela na severním Plzeňsku. K vidění budou i předměty od jiných sběratelů v pravidelně se obměňující části expozice.