Zajišťoval poslední službu pro zemřelé.

„Po úmrtí tehdejšího kočího byli koně prodáni a kočár byl umístěn do hasičské zbrojnice, kde postupem času zpustl. Pohřební službu začala zajišťovat auta,“ popsal mutěnínský starosta Josef Pešava.

O kočár jako starožitnost se v posledních letech zajímali i soukromí zájemci, kteří ho chtěli od obce vykoupit.

„Zastupitelé se však rozhodli, že ho raději bezplatně věnujeme Muzeu Chodska, aby si ho mohli prohlédnout všichni zájemci a aby v expozici připomínal místo svého působení – Mutěnín,“ uvedl Pešava.

Obec ho muzeu převedla s dvěma podmínkami. První byla, že zajistí restaurování zašlého vozu a druhá, že tabulka u exponátu připomene obec, která kočár muzeu věnovala.

„Stává se jednou z dominant stálé expozice v Chodském hradu,“ uvedla Marie Hanáčíková z Muzea Chodska a pokračovala: „Pohřební kočáry nejsou v okolí vůbec k vidění. Myslím, že nejbližší je vystaven v Chebu.“

Mutěnínský kočár vyrobila česká firma Brožík na počátku dvacátého století. Před rokem byl převezen do garáže v objektu bývalé okresní vojenské správy, kde došlo k odstrojení kočáru a oddělení vršku od podvozku.

„Restaurátoři Václav Goubej a Oldřich Vejvoda poté vůz rozebrali do posledního šroubku a začali jej sestavovat znovu od začátku,“ popisuje Hanáčíková.
Bylo zapotřebí provést kompletní nový nátěr, vypískování kovových částí, doplnění chybějících dřevěných křížků po obvodu kabiny i čalounické práce.
Hlubocký sedlář vyspravil kozlík, další firma přichystala nové postranní lampy, sklenáři doplnili chybějící skla.

V únoru skupina silných mužů nastěhovala nový exponát na nové  místo v prvním patře Chodského hradu.
Návštěvníci si ho mohou prohlédnout v rámci stálé expozice. Navíc Muzeum Chodska připravilo sezonní výstavu Navrácená krása aneb Co se skrývá v depozitáři, která bude pro veřejnost otevřenaotevřena od pátku 6. dubna.