Ještě před tím, než rozsvítili symbol Vánoc, zazpívaly v kapli sv. Jakuba děti z Radonic a Milaveč.

Zdroj: Youtube

Kaple svatého Jakuba v Radonicích se zaplnila v podvečer posledního listopadového pátku, kdy v ní místní a milavečské děti zpříjemnily ostatním čas před rozsvícením stromku.

Příchozí přivítal v kapli Jaromír Tippl, S dětmi nacvičily písničky Miroslava Deckerová a Marie Tipplová, která je během programu doprovázela na kytaru.

Ocenit je nutné výkon všech zpěváčků, kteří udělali dospělými i svým vrstevníkům v zaplněné kapli radost, hlavně pak žákyně 8. třídy Mirky Deckerové, která – ač nachlazená a obtěžovaná kašlem – doslova vystřihla své sólo.

Slova k zamyšlení přidal právě Tippl, když zmínil příběh na smrt nemocného chlapce, jemuž letos vystrojili Vánoce dříve, aby je naposledy užil, a on nedlouho poté skonal. Zmínil slova chlapcova otce, který vybídl lidi, aby si vážili každé radosti i štěstí, jež máme teď.

Po skončení programu v kapli se přítomní odebrali před ni a po písničce se rozsvítil radonický vánoční strom.

Děti pak za své vystoupení obdržely baličky se sladkostmi, o teplo se postaral finský oheň a pro zahřátí obdrželi příchozí teplé nápoje – děti čaj, dospělí něco silnějšího.

Zdroj: Youtube