Petrovice jsou jedinou spádovou obcí Újezda a dnes se proto podíváme s naším seriálem U vás na návštěvě i do nich.

Petrovice

V Petrovicích žije v současné době 85 obyvatel. Obecnímu úřadu v Újezdě se tu bohužel nepodařilo zachránit provoz prodejny s potravinami, díky členům místního sboru dobrovolných hasičů se ale udržela hospoda a po čtyřech letech se našel i nový provozovatel.

Rozvoj obce

„Tak, jak se postupně opravují obecní objekty v Újezdě, tak chceme opravovat i objekty v Petrovicích. Zatím se to podařilo například u hospody, kde jsme udělali nové topení, opravila se sociální zařízení a hospoda má už i novou fasádu,“ uvedl starosta Újezda Václav Kalčík a pokračoval: „Plánujeme opravit hasičskou zbrojnici a zvažujeme i možnost znovu otevřít knihovnu s internetem pro veřejnost. V Petrovicích máme také novou autobusovou čekárnu.“ Po nedávné plynofikaci Petrovic se opravovaly silnice. „Zbývá nám doasfaltovat už jedinou komunikaci. A v Petrovicích zatím chybí kontejner na papír, ostatní nádoby na tříděný odpad máme. Tu na papír sem pořídíme v letošním roce,“ poznamenal Kalčík.

Pozemkové úpravy

V Petrovicích dobíhají v současné době pozemkové úpravy. „Bylo to složité. Měnili se vlastníci pozemků a v Petrovicích si lidé na své půdě hodně zakládají, hodně jich také soukromě hospodaří,“ sdělil Kalčík a dodal, že v rámci pozemkových úprav se budují takzvaná společná zařízení, tedy polní cesty, a to za přibližně pět milionů korun. Jedna taková polní cesta vede k Petrovským rybníkům. Celé se to financuje dotací z Programu rozvoje venkova.“

Výhody

Obecní úřad v Újezdě si sám spravuje vodovod v Újezdě i Petrovicích. „Díky tomu zde mají lidé opravdu levné vodné a stočné. I když se přiznám, že jsme ´hrozně´ zdražili, a to o 25 %. Jenže, když si vezmete ceny… vodné je teď sedm korun a stočné tři koruny. Bývalo to celkem osm korun,“ usmíval se Kalčík a dodal: „V obou obcích máme také plyn a kanalizaci. V Petrovicích už musíme uvažovat o její rekonstrukci.

Památky

V Petrovicích se zachovalo několik historicky cenných staveb. „Je to například roubená chalupa s pavlačkou ve štítu čísla popisného 110,“ řekl újezdský starosta.

Malé střípky o Petrovicích

√ Petrovice jsou nevelká ves ležící v mírně svažitém až svažitém terénu 2 km západně od Domažlic.
√ První zmínka o Petrovicích je z roku 1349.
√ Po obvodu svažité návsi nepravidelného tvaru stojí několik vesměs menších usedlostí převážně s přízemními domy. K nejhodnotnějším z nich patří roubená chalupa ev.č. 110, opatřená ve štítu pavlačkou a vesnická usedlost ev. č. 111. Dále nevelké usedlosti č. 7, 8, a 25. V průčelí statků č. 1, 17, 19, 24 a 33 se dochovaly brány.
√ Na návsi proti rybníku stojí novodobě řešená zvonička a pamětní kříž.