Lampionový průvod, který pro místní uspořádali pasečničtí hasiči, se prošel obcí. Konečná byla na hřišti, kde plál oheň a vařil se čaj s citronem, který promrzlí účastníci uvítali. Kdo měl zájem, mohl si u táboráku opéct vuřta.