Armáda změnila vzhled Čerchova

Areál na Čerchově doplatil na svoji polohu na hranicích s Německem. V r. 1894 byla otevřena dřevěná rozhledna, o tři roky později turistická chata Chýše Pasovského, v r. 1905 kamenná Kurzova věž a v roce 1927 další chata. Areál spravoval Klub českých turistů.

Druhá světová válka zanechala velké škody – obě chaty byly silně poškozeny, zařízení rozkradeno, věž zásahem granátů byla silně nabourána. V roce 1950 bylo zřízeno výcvikové středisko SNB, platil zákaz vstupu na Čerchov. V roce 1958 se majitelem stává ministerstvo obrany. Čerchov slouží armádě, ta vystavěla druhou, mnohem vyšší a nepříliš vzhlednou radarovou věž. Na ´poslední chvíli´, v roce 1989, armáda boří Pasovského chýši i druhou chatu.

Zpět do majetku turistů se část pozemků a Kurzova věž dostala až v roce 1999. O převod armádních pozemků nyní usiluje město Domažlice.

Areál na Čerchově - Kurzova věž a vojenská věž.

Poběžovický zámek měl jít k zemi

Kdyby vyšly plány z 80. let, tak by už dnes v Poběžovicích nestála jejich dominanta – tamní zámek. Jeho dějiny obsahují příběhy, které překračují rámec Česka i Evropy. Silnou stopu v jeho historii zanechala japonská princezna Mitsuko a její syn Richard Nicolaus. Do Poběžovic ji přivedl Heinrich Coudenhove-Kalergi jako svoji manželku v roce 1896. Spolu měli sedm potomků. Druhorozený Richard Nicolaus byl univerzitním profesorem. V r.1922 založil Panevropské hnutí, které prosazuje dodnes myšlenky sjednocené Evropy. Po roce 1945 zámek využíval útvar Pohraniční stráže. Velitelství poběžovické brigády tam sídlilo do r. 1960. Poté objekt chátral a neměl využití. V 80. letech bylo rozhodnuto o jeho demolici. K té už naštěstí nedošlo. Současným vlastníkem je město, které nechalo opravit střechu a jižní křídlo zámku.

Zámek v Poběžovicích.

Zámek sloužil jako ubytovna i garáž

Po druhé světové válce sloužil čečovický zámek pro potřeby zemědělců.

„V r. 1955 byl státními statky přizpůsoben na ubytovnu brigádníků. O stavbu však zemědělci ztratili brzy zájem a v jeho užívání nastala anarchie. Sklepy si zabrali místní, došlo k divokému zřizování garáží v přízemí a k dalším vandalismům. Snadná přístupnost a nezájem dalšího vlastníka JZD Puclice vyústily do osudového požáru v roce 1990. Zničil střechy nad většinou areálu. JZD Puclice neprojevilo snahu stav napravit, změna k lepšímu nebyla ani v silách restituentů. Zámek postupně chátral, mráz a voda narušily klenby a zničily bohatou štukovou výzdobu, došlo k destrukci manýristických kazetových stropů. Narušena byla statika celého objektu," uvádějí členové Českého svazu ochránců památek , kteří v r. 1998 objekt koupili a od té doby usilují o jeho záchranu.

Zámek v Čečovicích je postupně opravován.

Nová naděje pro kanický zámek

 Historie kanického zámku sahá až do 14. století. Poslední modernizace proběhla okolo roku 1870, kdy ho vlastnila rodina Chudenických. Po druhé světové válce nabral osud památky smutné obrátky.

Pět let v něm sídlila Liga proti TBC, která spadala pod Červený kříž. Na začátku 50. let se stal vlastníkem krajský národní výbor. Do objektu umístil zvláštní školu internátní. Po r. 1986 byl objekt předán vojákům. To bylo pro zámek téměř osudné. Právě v tomto období začalo období jeho devastace.

V 90. letech se objevila firma, která ho chtěla přebudovat na penzion. Z tohoto záměru sešlo a dalších dvacet let chátrá. V polovině letošního roku ho v dražbě koupila skupina lidí, kteří se pokouší o jeho záchranu. „Rádi bychom část opravili k bydlení. Také chceme vytvořit prostředí pro konání letních akcí v zámeckém parku," nastínil plány majitel Petr Frolík.

Z letošních úprav na kanickém zámku.