Ve městě působí působí celá řada zájmových organizací, mezi nimi i Divadelní soubor Poběžovice, který se může pochubit šedesátiletou historií.

Historie

Soubor byl oficiálně založen na jaře 1949, podle slov pamětníků se však v Poběžovicích hrálo česky už v době těsně po válce a jednalo se především o představení pro děti. V roce 1951 se vedení souboru ujal poběžovický učitel Jiří Pelikán, dodnes nejvýznamnější osobnost toho divadla.

V polovině 50. let, v období sovětských aktovek a agitek, práce souboru ustala i z důvodu nezájmu veřejnosti. Tradici místního ochotnictví udržovalo pouze dětské divadlo pod vedením Jiřího Pelikána. Ten se zasloužil i o znovuobnovení souboru v roce 1969. Od té doby v něm působil jako vedoucí, herec, režisér, dramaturg či kronikář. Skládal i písně a psal texty, podněcoval úpravy sálu Lidového domu, kde soubor vystupoval. Zajišťoval účast na na soutěžích a přehlídkách, na kterých soubor získal řadu ocenění. Jiří Pelikán zemřel v roce 1996.

Mezi nejúspěšnější hry obnoveného souboru patřila historická freska „Zuzana Vojířová“ Jana Bora, hra „O myších a lidech“ Johna Steinbecka či Jiráskova „Lucerna“. Tu si ochotníci připravili k oslavám 30. výročí divadla a během čtyř představení zaznamenali vždy zcela zaplněný sál.

Na oslavách 30. výročí bylo rozhodnuto o každoročním pořádání okresních divadelních přehlídek, na kterých se utkávaly ochotnické soubory z celého Domažlicka a vítěz postupoval na krajskou soutěž do Žlutic. Té se Poběžovičtí od začátku zúčastnili celkem dvaadvacetkrát a posbírali mnoho ocenění v různých kategoriích. Mimořádný úspěch měla například Jiráskova Vojnarka či hra „…a jitra jsou zde tichá“ podle novely Borise Vasiljeva.

Čtyřikrát pak ochotníci z Poběžovic zvítězili na krajské přehlídce a postoupili na Národní přehlídku vesnických divadelních souborů. Poběžovičtí uvedli od roku 1969 kromě dětských představení přes 40 premiér českých i zahraničních her a odehráli více než dvě stovky představení. Za ta získali celkem přes 35 individuálních cen a rovněž řadu čestných uznání.

Současnost

Letos je to rovných 60 let od vzniku Divadelního souboru Poběžovice. Ten své výročí rozhodně náležitě oslaví.

„Bude to překvapení, ale určitě uspořádáme někdy na přelomu října a listopadu divadelní bál, na který nezapomeneme pozvat i naše bývalé členy a vůbec všechny, kteří mají s poběžovickým divadlem co do činění,“ uvedla herečka a režisérka poběžovických ochotníků Věra Táborská s tím, že po celý srpen bude rovněž na poběžovickém zámku probíhat výstava, na které bude k vidění vše, co s místním amatérským divadlem souvisí. Fotografie, dobové programy či kostýmy.

V současnosti má soubor 10 členů, mimo pomocné profese, a nacvičuje komedii Jaromíra Břehového „Otylka“, jejíž premiéru chystá na Velikonoce.
„Komedie mívají jednoznačně největší úspěch. Lidé se chtějí především pobavit,“ vysvětluje ochotnice.

Divadelnící baví diváky v Koutě na Šumavě, Klenčí pod Čerchovem, Postřekově, Milavčích a samozřejmě především v sále poběžovického kina. To však není právě ideálním zázemím pro ochotníky.

„Je to stará budova, která samozřejmě není uzpůsobená pro divadelní představení. Chybí nám například šatny, v kostýmech musíme před příchodem na scénu obíhat celou budovu nebo chodit přes sál. Všechno děláme tak trochu na koleně, ale nakonec jsme rádi, že kino vůbec máme,“ tvrdí Táborská s tím, že více jí trápí nedostatek ochotníků.

„Uvítali bychom, kdyby bylo více zájemců, kteří se alespoň pokusí. Asi je odrazuje časová náročnost, ale kdo má divadlo rád, tak si čas vždycky najde,“ zakončila Táborská.