Oslavy začaly zahájením výstavy, která probíhala v místní základní škole. Tam si návštěvníci mohli prohlédnout fotografie mapující život v obci, ale i v nedalekých Pocinovicích a Šlovicích již od roku 1966.

Slavnostní okamžik dne nastal v kostele sv. Jiří – vysvěcení praporu a znaku obce. Ten je odvozen od rodového erbu pánů z Lobkowitz. Plamenité břevno probodnuté mečem je inspirováno atributy sv. Lucie. To poukazuje je na tradovanou pověst z období starých dějin obce, neboť ve zdejším kostele je oltář sv. Lucie, který je spojován se šlechtičnou Lucií a její štědrostí.

Vysvěcení se ujal Mons. Fr. Radkovský, který v kostele také sloužil mši svatou. Pozvání přijali i starostové přilehlých obcí, bývalý přednosta OÚ Domažlice Pavel Faschingbauer, ale také člověk, který stál přímo u zrodu zakládání KD Semněvice –  Karel Matějovic.

Poté slavnost pokračovala v místním kulturním domě, kde patřilo úvodní slovo starostovi obce Josefu Hálkovi. Celé odpoledne pak mluveným slovem provázela Hana Hradecká.

Nejdříve pohovořila o historii obce, která sahá až do roku 1264, kdy náležela jistému Petrovi.
„Dále se obec stala majetkem děkanské kapituly sv. Apolináře v Praze, poté ji měli v zástavě páni z Pačejova a pak připadla Horšovskému Týnu,“ popsala Hradecká. „V obci na návrší stojí gotický kostel  s mohutnou hranolovou věží zasvěcený sv. Jiří. Kostel v letech 1993 až 1995 prošel rozsáhlými opravami. Dále se v obci dochovala fara z roku 1739, mohutný osmiboký taras, v jehož středu stojí socha sv. Jana Nepomuckého. Jeho torzo pochází z let 1747. Nově opravený je také hřbitov. K Semněvicím patří obec Pocinovice, která dnes slouží převážně k rekreaci, a Šlovice, jejichž historie spadá až do roku 1235, a jsou tedy ze všech jmenovaných obcí nejstarší,“ dodala.

Dále hovořila o výrazné dominantě Semněvic, kterou je budova bývalé základní školy.
Škola totiž existovala již v 18. století a v roce 1792 ji navštěvovalo 92 dětí. Školní docházka v české semněvické škole byla zahájena 1. prosince 1945, jak se uvádí v kronice. Připomenut byl také život ve škole, ředitelé a učitelé. Vzpomínalo se i na „pana řídícího“ Jiřího Blažka, který školu vedl celých 36 let. Byla uctěna jeho památka, neboť se letošního setkání již nedožil. Zemřel letos na jaře. Škola byla v roce 2007 zrušena pro nedostatek žáků.

Pro zájemce byla k nahlédnutí připravena obecní kronika z období let 1945 až 2002 a také školní kroniky z let 1945 až 2007 s fotoalbem.  Tyto kroniky jsou běžně uloženy ve Státním okresním archivu Domažlice.

O odpolední kulturní program se postarali známí a úspěšní hudebníci, bratři Hynek a Patrik Hradečtí. V podvečer je pak vystřídala dechová hudba Horalka se svými sólisty Magdou Hruškovou a Hynkem Hradeckým. Pod vedením kapelníka Josefa Kubalíka dechovka hrála až do pozdních nočních hodin. Bohaté občerstvení formou rautu připravili pod vedením Jaroslavy Krátké žáci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Horšovský Týn.

„Setkání se zúčastnily více než dvě stovky místních občanů, bývalých žáků školy, rodáků a příznivců obce. Všem za jejich účast děkujeme,“ dodal starosta Hálek na závěr.