Dosavadní ředitelka Věra Šlejmarová z osobních důvodů opouští funkci a předává ji svému nástupci. Vedení města ve výběrovém řízení z kandidátů vybralo jako nového ředitele Jiřího Zívala.

Ing. Zíval se narodil a žil v Plzni, nyní již 6 let bydlí v Holýšově. Je mu 54 let a je ženatý. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pracoval jako vedoucí ekonomického oddělení. Nyní již 20 let pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná v oblasti ekonomického poradenství a daní.

„V prosinci minulého roku jsem si přečetl, že je vypsané výběrové řízení na místo ředitele MKS Holýšov. Tato příležitost mne oslovila," popisuje Zíval. „Uvědomil jsem si, že by mne práce v oblasti kultury zajímala. Byla to možnost stát se členem týmu pracujícího pro občany Holýšova," dodává.

Nový ředitel by se chtěl pokusit přilákat na kulturní akce pořádané holýšovským MKS všechny věkové skupiny obyvatel.

„Myslím, že hlavně pro střední generaci je co vymýšlet. Samozřejmě je důležité, aby se v nově rekonstruovaném kulturním domě pořád něco dělo. Kromě větších kulturních akcí i výstavy, pravidelné cvičení, zájmové kroužky a tak dále," plánuje.

Zíval připouští, že v posledních letech se bohužel zájem o kulturní pořady dostal poněkud na okraj.

„Většina občanů má v období ekonomické krize jiné priority. To je samozřejmě pochopitelné. Úkolem pracovníků v kulturní oblasti je tyto občany přesvědčit, že peníze vydané za kvalitní kulturní zážitek nejsou vyhozené do vzduchu," vysvětluje. Dodává, že se na novou práci v oblasti, o kterou se dlouhodobě zajímá, těší. „Je to pro mne výzva," říká nový ředitel.