Jako na malé pouti to vypadalo pod Výhledy ve chvíli, kdy mělo dojít k svěcení nové dřevěné kapličky. Zasloužili se o ni Oldřich Kovařík z Chodova a Lubomír Valenta z České Kubice jako členové Okrašlovacího a sportovního sdružení (OaS) Český les za podpory Městyse Klenčí pod Čerchovem.

Nová stavba vznikla náhradou za starou kapličku nacházející se nedaleko odtud, zhruba pět set metrů pod hotelem Výhledy, již velice rád navštěvoval kněz a spisovatel Jindřich Šimon Baar.

J. Š. Baara u Vojtěšské kaple v Dolíku.

„Kaplička byla známá jako kaplička sv. Vojtěcha v Dolíku a docházeli sem často místní i přespolní poutníci pro zázračný pramen Vojtěšky, který měl být lékem na nejrůznější neduhy. Také se zde v minulosti konaly poutě podobně jako u Dobré vody v Draženově a kaplička byla pečlivě opravována. Avšak jak šel čas, zájem lidí o místo upadal a kaplička začala pomalu chátrat.

Kaple sv. Vojtěcha v Dolíku.

Nakonec zanikla, ačkoli neznáme přesné datum, kdy se tak stalo. Jediné, co po kapličce zůstalo, byly základy, zatímco dřevěná konstrukce i opláštění vzaly díky času za své," píše se v brožuře, kterou první příchozí na místě obdrželi.

Co po původní kapli zbylo…

Co po původní kapli zbylo…

„Vytiskli jsme 100 brožur a nestačilo to," řekla Deníku Jitka Kovaříková. Aby ne, odhadem se na svěcení nové kaple dostavily odhadem dvě stovky lidí z celého Domažlicka, přišli se podívat i sousedé z Bavorska.

„Snažíme se v oblasti Českého lesa trošku vylepšit krajinu, a to jak v oblasti ekologie, tak i z hlediska historie. Tady jsme obnovili kapli svatého Vojtěcha. Sice ne na původním místě, ale v původní velikosti i tvaru. Rád bych poděkoval všem, kteří přispěli a kdo se zúčastnili stavby. Jejich jména najdete v brožurce," uvedl po uvítání příchozích za sdružení L. Valenta.

Zdroj: Youtube

„Scházíme se zde těsně po svátku svatého Vojtěcha, jemuž původní kaple byla zasvěcena. Všichni víme, že byl patron pramenů. Původní kaple stála v místech, odkud Klenčí odebírá pitnou vodu, takže ji nešlo postavit na původním místě. Dohodli jsme se proto s panem stavitelem Kovaříkem, že ideální místo by bylo zde, kde se říká Na Puchu. Původně tu stála drtírna křemene, který používaly blízké sklárny na Černé Řece a v nové huti v Nemanicích. Pak zde stál dům, který se využíval jako hájovna. Zachovala se asi jediná fotografie, která je také v brožurce. Chtěl bych se připojit s poděkováním Okrašlovacímu spolku a všem nadšencům, kteří s ním spolupracují, protože v katastru Klenčí je to obnova již druhé kapličky. První, nádherná stojí v Caparticích, vysvěcení se zúčastnil i plzeňský biskup Mons. Radkovský," přiblížil nejen místo vybrané pro znovuzrození kapličky starosta Klenčí Karel Smutný.

„Kdo tudy bude náhodně procházet a uvidí tuto kapli, provázej jej na všech cestách a buď mu oporou a pomocí," pomodlil se k Pánu Bohu klenečský P. Libor Buček předtím, než kapličku svatého Vojtěcha vysvětil.

Zdroj: Youtube

Na závěr slavnosti se ujal slova O. Kovařík a přiblížil shromážděným spoustu zajímavostí vztahujících se ke kapli, které doložil velkými fotografiemi.

Zdroj: Youtube

Slavnostní náladu při svěcení umocnili Trubači Okresního mysliveckého spolku Domažlice, o žaludky příchozích se dobře postarala hostinská z Capartic. Natalya Shkolenko je původem z Ukrajiny, a proto lidem umožnila ochutnat pirohy s masem či tvarohem, které byly za symbolickou cenu.

Během slavnosti to chvílemi vypadalo, že se rozprší, ale počasí vydrželo, takže si lidé po jejím skončení mohli kapličku v klidu prohlédnout.

V případě sdružení OaS Český les to není poslední stavba, kterou obnovilo. Bude to opět kaplička a podrobnosti ještě přineseme.