Jeho Excelenci, arcibiskupa a primase Germanie, Dr. Aloise Kothgassera SDB ze Salzburgu, který celebroval mši svatou. Jeho koncelebranty byli P. Josef Maier, děkan z Furthu im Wald a Mons. Emil Soukup, děkan při katedrále sv. Bartoloměje v Plzni.

Pana arcibiskupa přivítal starosta města Miroslav Rauch a sdělil mu, že je pro něj ctí taková vzácná návštěva v Hostouni. Pan arcibiskup odvětil, že i on je poctěn, že se mohl do městečka Hostouň podívat a vzpomínal na pana biskupa plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského. Pan arcibiskup se vyjádřil, že se mu v Hostouni moc líbilo a že ve svých modlitbách bude také na Hostouň pamatovat. Mše svatá byla sloužena za bývalé rodáky, kteří už nežijí, neboť v roce 2010 jich odešla z tohoto světa téměř desítka a mezi nimi i Erich Fišer, zakladatel těchto setkání. Pokračovatelem a hlavním organizátorem těchto setkání je Stefan Stippler z Mnichova. Po mši svaté následoval přátelský oběd v jídelně u pana Brabce, poté se všichni rozloučili a odjeli do Furth im Wald, kde se konalo setkání rodáků z bývalého horšovskotýnského okresu.

Poděkování za podíl na přípravě této akce náleží VÚDDŠ v Hostouni za posekání trávy, pracovníkům městského úřadu za úklid a úpravu okolí, paní Milové za květinovou výzdobu kostela, paní Pichové a Duškové za úklid v kostele. A samozřejmě starostovi města Rauchovi a radnímu panu Brabcovi.

Čtenář – reportér
Jiří Beneš, Hostouň