Jeho historie se začala psát v roce 1933 a patří tudíž k nejstarším národopisným spolkům v České republice.

Organizačně vede soubor Radek Zuber, umělecky Roman Kalous a Petr Buršík a také kapelník Postřekovské dudácké muziky Richard Vísner.

Kromě sólových zpěváků a muziky tvoří základ souboru tanečníci, téměř dvacítka párů.

Vystoupení postřekovského souboru vůbec nejsou nudná, a to už z toho důvodu, že Postřekovští důsledně dbají ve svých programech na střídání zpěváků i muzikantů různých generací – od dětí po dospělé.

Národopisný soubor Postřekov je ozdobou nejen své obce například při pouti či masopustním veselí, ale rozdává radost tradičně také při folklorní slavnosti Výhledy v sousedním Klenčí či v Domažlicích při Chodských slavnostech.

Ve svém repertoáru má několik pásem. „Z novějších pásem je možné uvést Posvícení, Prohůdky ha voračky, Strašidla a pásmo Vánočních písní a koled,“ říká Petr ´Heiret´ Buršík.

Velkým zpestřením pro návštěvníky loňské postřekovské poutě bylo nedělní vystoupení souboru ve stanu za Špillarkou, kde jeho členové – od nejmenší až po ty zasloužilé, předvedli pásmo věnované malíři Jaroslavu Špillarovi.

Během programu pak mohli diváci vidět i zdařilou rekonstrukci Špillarova obrazu Robota.

„Akademického malíře Jaroslava Špillara není třeba na Chodsku představovat. Ne nadarmo se o něm mluví jako o prvním malíři Chodska a určitě každý z nás si vybaví alespoň některý z jeho nezapomenutelných obrazů, kterými náš region proslavil. Vystoupením o pouti jsme mu chtěli opět vzdát čest,“ vysvětlil volbu Špillarovo vobrázky Buršík.

A ´vobrázky´ nadchly příchozí i přesto, že měly premiéru o Chodských slavnostech 2009 u příležitosti 140. výročí Špillarova narození, navíc účinkující museli před začátkem programu pomocí košťat bojovat s kalužemi, které se pod stanem vytvořily po předešlém silném dešti.

Nedílnou součástí programu souboru jsou vánoční koncerty. Aplaus sklidili Postřekovští například při vánočním koncertu v kostele sv. J. Nepomuckého v Trhanově, kde vystupovali společně s klenečským Haltravanem. Soubor také v podvečer před Štědrým dnem přináší pohodu doma u obecního vánočního stromu.

Nutno podotknout, že postřekovský soubor důsledně dbá, aby jím prezentované kroje z Horního Chodska byly pokud možno totožné s historickými, jaké se v Postřekově odedávna nosily a oproti těm z Dolního Chodska byly rozdílné.

Postřekovské zpěváky a tanečníky doprovází při vystoupeních Postřekovská dudácká muzika – Sekáči, již má od roku 2000 na povel jako kapelník dudák Richard Vísner.

Nejbližší akcí, kde Národopisný soubor Postřekov nemůže chybět, bude v pátek 10. února v pořadí devátý Postřekovský bál. Vyhrávat při něm bude v sále U Nádraží od 20 hodin dechová Hájenka a ´sou᠆boráci´ při něm budou figurovat i v roli pořadatelů.

Pak už je čeká Masopust 2012. Vyhlášenou akci, na niž se jezdí zblízka i zdaleka, zahájí v pátek 17. února Sezpívanou ve Špillarce. Den nato se uskuteční v sále U Nádraží Maškarní bál. V neděli 19. února odpoledne nebude chybět Kytičkový průvod a večer taneční zábava, v pondělí další – Babský bál. Vyvrcholením bude úterní maškarní průvod a soud nad Masopustem. Truchlení si Postřekovští nechají na večerní tancovačku.