Co říkáte rozhodnutí domažlického zastupitelstva, které odsouhlasilo záměr zahájit realizaci trvalého pomníku na Baldově?
Vzhledem k tomu, že Společnost pro památník bitvy u Domažlic stála u zrodu úmyslu postavit té výjimečné události pomník ve tvaru kalicha, mám samozřejmě z rozhodnutí zastupitelstva ohromnou radost. Tu už jsem ostatně měl i v minulém roce, kdy byl městem realizován koncept naučné stezky na Baldov formou sochařské galerie v plenéru.
Je na místě zdůraznit, že postoj současného vedení města k celé kauze památníku je  velmi vstřícný.  Je samozřejmě úžasné, že se podařilo po 83 letech, které uplynuly od položení základního kamene, vzkřísit naději na postavení důstojného památníku tak mimořádně významnému příběhu, kterým byla bitva u Domažlic.

Spatřujete v realizaci tohoto záměru nějaká úskalí?
Tím, že bylo rozhodnuto postavit pomník na místě základního kamene, a jaksi symbolicky tak dokončit započaté dílo našich předchůdců, přibylo hodně starostí, jak co nejlépe stavebně a staticky připravit stávající základní kvádr na obrovskou zátěž budoucího šestimetrového kamenného kalichu, nemluvě o celkové restauraci obvodního pláště. Osobně si myslím, že včetně všech stavebních analýz a průzkumů stávajícího stavu, je to práce na rok.  Vzhledem k tomu, že letos budou slavit Chodské slavnosti 60. výročí a bude tak veškerá pozornost i síly soustředěny právě na ně, přivítal bych, ač to zní z mých úst překvapivě, aby stavba a slavnostní odhalení vlastního pomníku proběhlo až v roce příštím, tj. v roce 2015, v rámci celostátních oslav  600. výročí upálení mistra Jana Husa, což by vlastní akt odhalení pomníku výrazně umocnilo a značně by to napomohlo k jeho rozsáhlé propagaci.
Co říkáte samotnému návrhu pomníku od Václava Fialy?
Co se týče návrhu vzhledu pomníku, tak se mi sochařská výpověď pro účel tohoto tématu  zdá sice emočně chladná a nekompromisní, ale návrh shledávám esteticky velmi povedeným, v minimalistickém pojetí s čistými a jasnými liniemi, funkční ve výrazu a s použitím krásného materiálu. Je nadčasový a Baldovu by slušel.
Po zkušenostech ze spolupráce s panem Fialou při tvorbě sochařské stezky na Baldov, která se vyznačovala vysokou profesionalitou, se těším na další při uskutečňování snu mnoha generací – postavit na Baldově pomník triumfálnímu vítězství husitů nad 5. křížovou výpravou.  ⋌(job)