„Lidé se s našimi koledníky setkají hlavně od soboty 7. ledna do následujícího úterý či středy,“ uvedl koordinátor sbírky pro domažlický region Štěpán Glac. Jeho kolegové koledníci mají naplánováno oslovit dárce ve většině obcí od Hostouně po Blížejov. Další obce v domažlickém regionu pokryjí koledníci z charitních poboček v Horšovském Týně a Staňkova.

„V letošním ročníku sbírky se přeneseme o více než dvě tisíciletí zpátky, abychom se stali očitými svědky sčítání lidu, které se uskutečnilo v době, kdy se na historické scéně objevili tři mudrcové z východu, aby navštívili nově narozeného Ježíška,“ popsal Ladislav Lešický z domažlické Charity.
Slavnostního zahájení sbírky v domažlickém arciděkanském kostele se v sobotu ve 13 hodin kromě jiných hostů zúčastní i plzeňský biskup František Radkovský.

Domažličtí organizátoři mezi sebou rádi přivítají i další dobrovolníky. „Mohou se hlásit na telefonu 731 433 092,“ informoval Glac a pokračoval: „Budou chodit ve skupinách po třech vždy s jednou osobou starší 15 let.“

Ve farním sále na ně bude čekat teplé občerstvení. Všichni koledníci jsou po dobu sbírky pojištěni. Sraz mají v sobotu v poledne na domažlické faře na náměstí Míru 136.

„Naši koledníci budou chodit nejen ve Staňkově, ale i v okolních obcích – Krchlebech, Vránově, Puclicích, Strýčkovicích, Hlohovčicích, Poděvousech i jinde,“ konstatovala Ludmila Petrašovská ze staňkovské Farní charity. Prozatím není znám přesný počet koledujících trojic, někteří dobrovolníci marodí, jasněji bude ve čtvrtek při přípravné schůzce. Staňkovští vyrazí na koledu v sobotu hned po deváté hodině ranní.

Výtěžek sbírky bude rozdělen podle předem určeného klíče. 65 procent se vrací zpět do místa výběru, patnáct procent podpoří charitní projekty Diecézní charity Plzeň (Domov pro matky s dětmi v tísni v Havlovicích, Domov pro seniory Bor, Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni, noclehárnu Betlém Cheb, terénní sociální službu v Domažlicích, Středisko pracovní rehabilitace Plzeň, Charitní pečovatelskou službu, Poradnu pro cizince a uprchlíky, Adopci na dálku či humanitární pomoc do zahraničí. Deset procent sbírky přispívá na podporu Humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, pět procent jde na podporu projektů Charity ČR a zbylých pět na režii sbírky.