Louka pod kostelem sv. Vavřince byla v sobotu i v neděli dopoledne zaplněna věřícími, kteří si na Veselou horu přišli pro duševní útěchu.

Sobotní slavnostní mši, kterou celebroval biskup František Radkovský, předcházel slavnostní průvod. Církevní hodnostáři, krojovaní obyvatelé Chodska a muzikanti se vydali od kříže na strážském rozcestí a společně došli ke kostelu sv. Vavřince, kde už čekaly stovky věřících. Přítomné nejdříve přivítal domažlický farář Miroslaw Gierga.

„Průvod, kterým jsme sem přišli, je obrazem putující církve božího lidu, který je na cestě ke svému Pánu. Všechny vás tu proto srdečně vítám."

Pak se slova ujal plzeňský biskup František Radkovský, který byl hlavním celebrantem sobotní slavnostní bohoslužby.

„Jsme na pouti sv. Vavřince, ale jsme v bílém, nikoli v červeném. To proto, že dnes, jak už se někdy stává, se shodla Vavřinecká pouť s Nanebevzetím Panny Marie, a ta má vždy přednost," pronesl.

Přítomní mohli letos v kostelíku sv. Vavřince obdivovat nový skleněný oltář a ambon, z něhož se čte Písmo svaté. Obojí je dílem výtvarnice Vladimíry Tesařové.
„Nový oltář a ambon, které získala naše farnost od anonymního dárce, požehnal minulý týden v rámci akce Devět dní baroka Mons. Josef Žák, generální vikář plzeňské diecéze," řekl Gierga.