Přesně sto a pět let poté, co byla hrabětem Jiřím ze Stadionu předána veřejnosti cesta z Capartic na Čerchov, známá jako Stadiónka, byl na jejím úpatí vztyčen žulový pomník na památku toho štědrého mecenáše domažlických turistů.

Pomník nechalo v sobotu 3. července odhalit Okrašlovací a sportovní sdružení Český les u příležitosti výročí otevření cesty a zároveň dvaceti let od znovuotevření hranic a tedy i zpřístupnění Čerchova.

První žulový obelisk nazývající cestu „Cestou Jiřího, hraběte ze Stadionů“ byl přitom postaven již v roce 1905, ale zmizel před 2. světovou válkou.
„Nechtěli jsme první pomník, který byl spíše sochařským dílem, nijak napodobovat. Zvolili jsme raději neokázalý kámen, který přirozeně zapadá do krajiny a je především připomínkou mecenáše, který podporoval nejrůznější spolky a sdružení, a který umožnil lidem cestu na Čerchov,“ uvedl emeritní předseda sdružení Lubomír Valenta.

Během slavnostního ceremoniálu vystoupil Národopisný soubor Postřekov, zahrála skupina Zrcadla a poté předseda Klubu českých turistů v Domažlicích Petr Matějka odhalil žulový pomník.

Hrabě ze Stadionu ale nebyl jediný mecenáš, kterému se v sobotu dostalo uznání. Během programu byla oceněna skleněnou plaketou i obětavá práce mecenášů soudobých, mezi které patří například ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda, ředitel Turistického a informačního centra ve Furthu im Wald Hermann Plötz, Oldřich Kovařík, Jan Skala, Josef Volfík a další.

Na závěr klenečský páter Libor Buček popřál obelisku delšího trvání než měl ten první, vztyčený v roce 1905.

Celé akci navíc předcházela procházka z Capartic Pivní stezkou na Černou Řeku a z ní starou Zemskou stezkou zpět, kterou svým výkladem zpříjemnili historici Zdeněk Procházka a Antonín Kondrys.