Rychlou zakázku díky nejnižší ceně získala odborná domažlické firma. Zinkasuje za ni 1,065 milionu korun.

„Ve čtvrtek jsme předali staveniště. Teď dochází ke konzultacím mezi firmou, která je generálním dodavatelem celé původní rekonstrukce, a tou, která nyní začne pracovat na opravě střechy," popisuje ředitel domažlického muzea Josef Nejdl.

Sehnat urychleně více než milion korun na opravu střechy není snadný úkol.

„Prozatím využijeme peníze vyčleněné na rekonstrukci pro letošní rok. V pátek povedu jednání na krajském úřadu o dalších možnostech financování. Možné by bylo třeba využít nevyčerpané investiční prostředky z jiných příspěvkových organizací kraje," přemýšlí o možnostech ředitel.

Protože stavební práce obou společností budou probíhat souběžně, neměla by nenadálá oprava střechy významně prodloužit původně naplánovanou dobu, na kdy je muzeum z důvodu stavebních prací uzavřeno.

„Počítáme s tím, že by práce měly být dokončeny do jara příštího roku," uvedl Nejdl. Jeho tým pak bude potřebovat ještě dostatečný čas na nastěhování a třídění sbírek.Návštěvníky tak muzeum pod domažlickou branou přivítá až v roce 2015.

Bude plně přizpůsobeno i vozíčkářům. „Celý areál bude bezbariérový," potvrdil Nejdl. Dělníci pro invalidní návštěvníky vybudují i bezbariérové WC.
Nejnáročnějším stavebním zásahem při současné rekonstrukci je vybudování výtahu do všech pater.

Budova muzea je uzavřena od roku 2008.