S Osvračínem se v našem seriálu rozloučíme návštěvou požární zbrojnice, ve které sídlí místní sbor dobrovolných hasičů.

Ten byl založen v už roce 1899 a v současnosti má úctyhodných 101 členů, mezi nimiž je deset žen, včetně nejstarší, jednadevadesátileté Anežky Altmanové.

Zásahy

Hasičský sbor z Osvračína spadá do požární kategorie JPO V, vyjíždí tedy do deseti minut od nahlášení poplachu a působí na území Osvračína a spádových obcí Mimov a Dohalice.

„Výjimečně jsme vyjížděli i mimo obec, například k požáru do Močerad,“ uvedl starosta osvračínských hasičů Václav Pek. Mezi zásahy, které mu utkvěly v paměti, zmiňuje například požár porodny prasat v Osvračíně 5. února minulého roku či povodeň v roce 2002. „To bylo to nejhorší, co jsme zkusili,“ vzpomíná Pek. „Celý den a celou noc jsme převáželi lidi na nádraží, vytahovali jsme vodu z domů a sklepů. Bylo to náročné,“ dodává.

Vybavení

Dobrovolní hasiči se scházejí v místní zbrojnici, jejíž součástí je i pamětní síň s fotografiemi hasičů minulých i současných, řada diplomů a pohárů. Ve zbrojnici parkuje i hasičské vozidlo Avia 30, které osvračínský sbor dostal od kdyňských hasičů. Ačkoli je již téměř třicet let staré, funguje bezproblémově a spolu se dvěma požárními stříkačkami PPS 12 je kompletně vybavené k řádnému zásahu.

„Nyní očekáváme nové zásahové obleky, které by nám mělo poskytnout ministerstvo vnitra,“ říká Pek a dodává, že i obecní úřad vychází sboru vstříc nejen při pořádání různých akcí či poskytnutí osvračínského zámku pro týdenní soustředění, ale rád vypomůže i finančně.

Soutěže a aktivity

Hasiči se účastní soutěží, jako je Mladý plamen, O pohár starosty Chodské Lhoty či okresní soutěže ve Staňkově. V únoru pořádají tradiční
Hasičský bál s tombolou, dále májku, pálení čarodějnic, připravují námětová cvičení, navštěvují své členy při výročích či pro ně pořádají pravidelné zájezdy po celé republice. Dělají branné závody, v nejbližší době chystají jeden i pro místní školu.

„Přizvali jsme kolegy hasiče ze Staňkova, se kterými často spolupracujeme, aby předvedli záchranu a vyproštění osoby z automobilu. Chceme touto akcí nabrat mladé hasiče, minulý rok se nám povedlo získat pro náš sbor tři školáky,“ vzpomíná Pek.

Mladí hasiči

Osvračínský sbor má ve svých řadách 16 mladých hasičů.

„Jelikož máme přes sto členů, je náš sbor dosti přestárlý. Je problém dát dohromady manšaft. Mladých hasičů není úplně málo, ale nemají skoro žádný zájem, dnes už jejich pozornost směřuje jinam,“ tvrdí Pek s tím, že kvůli malému počtu je třeba dávat do jedné skupiny malé i odrostlejší hasiče.

„Jednotlivé skupiny jsou věkově dost nevyrovnané a to působí potíže při štafetách, útoku a tak dále,“ říká starosta sboru, který mladé hasiče také vede.
Pro malé požárníky sbor nedávno zakoupil nová třička, helmy, proudnice a rozdělovače. To, co jim však citelně chybí, je překážková dráha.

„Trénujeme v parku, překážky nevlastníme a cvičení jsou tak pouze náznakem opravdového tréninku. Skutečná trasa na stadionech při soutěžích mladé hasiče pak překvapí. Je to skutečný problém a rádi bychom pomocí nějaké dotace překážky získali,“ zakončil Pek.