Pódium tento večer patřilo mladým, začínajícím talentům. Sešlo se početné obecenstvo a nadšení účinkující, kteří předvedli připravený program. Diváci, kteří se zde tento večer shromáždili, určitě nelitovali, neboť program byl velmi pestrý a koncert vydařený.

Koncert zahájilo kytarové duo, po něm přišli na řadu sólisté. Zahráli na klavír, housle, lesní roh a akordeon. Nechyběl ani zpěv a vystoupení žáků literárně-dramatického oboru. Po krátké přestávce program pokračoval hrou na trubku. Jako další zahrálo akordeonové duo a žesťový kvartet. Jako předposlední vystoupení slyšeli diváci všem známý Uherský tanec č. 5 od J. Brahmse, který na klavír společně zahrály ředitelka Milada Nejdlová a učitelka Oxana Vovsíková. Závěr koncertu patřil dechovému souboru pod vedením Josefa Tíkala. Ti zahráli divákům čtyři skladby a posluchači je odměnili velkým potleskem.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto koncertu a také všem účinkujícím a jejich pedagogům za vynikající hudební zážitek.

Jiří Matějka

Koncert ve Kdyni.

Koncert ve Kdyni.