„Zmínili jsme se mu o dvou věcech, které nás trápí. Tou první je stav kostela na Vavřinečku, druhou pak chybějící sochy, které musely být zhruba před rokem sneseny z arciděkanského kostela,“ řekl nám Stanislav Antoš, který ministerskou návštěvu spolu s krajským radním a náměstkem hejtmana Plzeňského kraje Václavem Červeným doprovázel.

„Příští rok bude 70. výročí slavné pouti na Vavřinečku. Oceňuji snahu pana arciděkana a farní obce tamní kostel obnovit, aby se zaskvěl ve své kráse a byl důstojnou připomínkou toho, co se tam v roce ´39 odehrálo,“ uvedl ministr Jehlička a dodal: „Budeme se snažit pomoci tomu, aby se sochy nebo jejich kopie ocitly na svém místě.“

Jako domažlický rodák využil své přítomnosti také k návštěvě Muzea Chodska. Zde ho provázel ředitel Josef Nejdl a ministr Jehlička se mimo jiné dozvěděl o nejnovějším záměru, jímž je plánovaná rekonstrukce Muzea Jindřicha Jindřicha.