Jako bývalý učitel ´nešel´ do neznáma, již dříve v místech svého působení (Stříbrsko, Závist, Mnichov) psal školní kroniky.

„V obecní kronice nejprve uvádím informace ze světa i celé republiky, které se nějakým způsobem dotýkají života mnichovských občanů,“ vypráví kronikář.

Zaznamenává například živelní pohromy, změny v ekonomice, zásadní politické události i sportovní úspěchy českých sportovců.

„V druhé části zápisu pak sleduji počasí a popisuji život přímo v obci.“

Události sleduje každodenně, zakládá si výstřižky z novin, čerpá informace z obecního úřadu, zápisů z jednání zastupitelů i zpráv, které mu dodávají jednotlivé spolky, které působí v obci (myslivci, hasiči, fotbalisté). Pečlivě jsou zaznamenány údaje z matriky, všechna narození i úmrtí.

„Informace o počasí si zapisuji denně do kalendáře,“ uvedl Bulín.

Z postupně nasbíraných informací vzniká jednou za rok shrnující zápis do obecní kroniky. Vlepuje do ní i nejdůležitější výstřižky z novin a fotografie, které vystihují dění v popisovaném období.

„Samotné přepsání trvá zhruba tři dny,“ popisuje mnichovský kronikář a dodává: „Nevěřili byste, jak mě pak bolí ruka a oči.“

Zápis z roku 2010 obsahuje deset listů. V nich je možné se dočíst, že v loňském roce v Mnichově žilo 198 dospělých obyvatel a 56 dětí. Pod správu obecního úřadu patří tři obce. V Mnichově žilo 132 lidí, na Pivoni 42 a ve Vranově 24 obyvatel.

Starší kroniky jsou po dopsání odevzdány do okresního archivu v Horšovském Týně, který uchovává kroniky všech obcí v domažlickém regionu.
„Zatím nemám nikoho, kdo by psaní kroniky převzal po mně,“ dívá se s otazníkem do budoucna Miloslav Bulín.