Nepřehlédnutelnou stavbou v centru Milavčí je šestiboká kaple z r. 1677 se ´zázračným´ pramenem, jež je zasvěcená sv. Vojtěchovi a je spojená s legendou.

„Podle pověsti se vracel ze svého druhého pobytu v Římě biskup Vojtěch. Právě v Milavčích se dozvěděl o vyvraždění svých příbuzných na Libici r. 995. Vysílený Vojtěch usedl do stínu stromu a usnul. Pasák, který hnal kolem své stádo, chtěl spícího starce vylekat a zatroubil mu do ucha. Pasák ihned ohluchl a v místě, kde stařec odpočíval, vytryskl pramen, jehož zázračnou vodou se Vojtěch osvěžil. Od té doby se nesmí v Milavčích troubit a práskat bičem. Tuto legendu zachycuje i jedna z fresek v milavečském kostele," píše ve svém historicko-turistickém průvodci domažlický regionální historik a nakladatel Zdeněk Procházka.

Právě jeho požádali Milavečtí, aby se podílel na tvorbě informačního panelu, který osadili u Vojtěšky, ale také dalšího na cestě směrem k mohylám, tedy nalezišti osídlení z doby bronzové, pro které se vžil název Milavečská kultura.

„Návštěvníkům naší obce jsme chtěli přiblížit obě významná místa. Fotodokumentaci na panelech doprovází odborný text zajištěný Zdeňkem Procházkou z nakladatelství Český les. Uvedené informační panely byly kladně přijaty nejen občany obce, ale především mnohými, kteří si přijíždějí naplnit svoje nádoby vodou z Vojtěšky," pochvaluje si starosta Milavčí Jan Sazama.