Byly opět pozvány soubory ze zahraničí i z domova, které sklízely zasloužené odměny ve formě potlesků, od letos zvlášť velkého počtu návštěvníků. Škoda jen, že nebyl pozván jediný soubor z Chodska, z kolébky folklóru kraje. Jedině jej zastupoval soubor Mladin, Mladinka a Mladinečka v pravých chodských krojích s písněmi a tanci, které se na Chodsku hrají a tančí. Soubor již od svého založení v roce 1954 jako Škodovák, čerpal předně písně a tance z Chodska a uvádí je dodnes. I vynikající dudák Václav Švík hrával v tomto souboru a dnes je členem Konrádyho dudácké muziky. Proto souboru Mladina poděkujme, že ve svých vystoupení nezapomněl na Chodsko.

Čtenář – reportér Jan Dolejš, Plzeň