„Rozpočet ministerstva nebyl přes veškerou snahu navýšen o finanční prostředky, potřebné na zajištění úhrady připojení knihoven k internetu,“ informovalo ministerstvo na svém webu.

Nedávno přitom provedlo průzkum zájmu knihoven v celé republice o pokračování služby, který deklarovalo na 2500 knihoven.
Paradoxem je, že projekt internetizace knihoven byl zařazen do zásadního strategického materiálu pro oblast knihovnictví s názvem „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2015, který schválila vláda teprve nedávno – 11. ledna 2012.

„Ukončení projektu internetizace knihoven je v rozporu s tímto usnesením vlády, které zavazuje ministerstvo kultury k pokračování tohoto projektu,“ uvedl v reakci na oznámené ´odstřihnutí´ Vít Richter, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků.

V dopise, který napsal předsedovi vlády Petru Nečasovi připomněl, že jedním ze základních cílů projektu je veřejný přístup k internetu v knihovnách na území celé ČR plošně pro všechny skupiny obyvatel.

„My jsme nikdy peníze z tohoto projektu  na připojení  nečerpali, vždy jsme ho hradili  z našeho rozpočtu. Projekt byl spíš zaměřen na menší a hlavně malé veřejné knihovny,“ uvedla zástupkyně ředitelky domažlické knihovny Hana Mlnáříková a dodala: „Opatření  se dotkne malých knihoven v našem regionu. A to jak v omezení přístupu návštěvníků k internetu jako takovému, tak v podstatném omezení čerpání informací, ve ztrátě komunikace s naší knihovnou, ztrátě možností nahlížení do katalogů naší knihovny při výběru knih do knižních souborů, které menším  knihovnám  půjčujeme či do katalogů  jiných knihoven.“

„Naší obecní knihovny se toto opatření nedotkne, protože připojení k internetu nám zdarma  poskytuje firma, která má na budově  obecního úřadu anténu pro připojení,“ uvedl Jan Michal, starosta Drahotína, kde je místní knihovna otevřena pro tamní obyvatele každé úterý odpoledne.

Domažlická Městská knihovna Boženy Němcové bude do konce pololetí připojena na páteřní metropolitní síť, která na území města propojí téměř všechny městské a krajské instituce vysokorychlostní optickou sítí.