Obec, v níž do poloviny 40. let minulého století žili v převážné většině Němci, byla po druhé světové válce vysídlena a bývalí obyvatelé se po dlouhá desetiletí nemohli dostat na místo, kde spočinuli jejich předci.

Hřbitov byl v hraničním pásmu, které přísně střežili pohraničníci. Lidé se do těchto končin mohli dostat jen na propustku. O hroby se tak neměl kdo starat a na stavu hřbitova, na kterém jsou uloženy ostatky německých obyvatel, to bylo poznat.

Obrat nastal až před čtvrtstoletím, po pádu železné opony. I tak ale další dlouhá léta trvalo, než se hřbitov dočkal pietní úpravy. Tou zásadní byla ta z letošního léta. Úpravu zajistili pracovníci Městyse Všeruby, pod které Maxov spadá. 

Hřbitov ležící v hájku po levé straně cesty k hraničnímu přechodu pro pěší je vyklizen od náletů, dochované náhrobní desky byly uspořádány tak, aby mezi nimi příchozí mohli volně procházet. Více než desítka vysokých pomníků stále stojí, ostatní jsou poskládané na zemi. Z náhrobků je patrné, že zřejmě posledním pochovaným je Anna Pittnerová, která byla pohřbena po své smrti v dubnu 1953.