Pořádání celé akce si vzali na starost dobrovolní hasiči za vydatné pomoci všech ostatních. Organizaci samotného průvodu řídil kulturní referent sboru dobrovolných hasičů Václav Květon.

„Sešlo se kolem 25 masek, kterým bych chtěl moc poděkovat," řekl Květon. Letos se rovněž 'vytáhla' Rekreační stáj U Edieho z Výrovských samot (ze samoty Výrov, což je součást obce Chodská Lhota) – Barča Vandrovcová dodala do průvodu hned tři koně. Dva s jezdci a třetího s kočím a bryčkou. Kočím krásné bryčky byl Zdeněk Štípek, který celý průvod vedl. Naložil i Pepíka Wagnera s harmonikou, který společně s Jirkou Sušickým a Zbyňkem Panošem zahráli do kroku i do tance.

V průvodu byly k vidění rozkošné šmoulinky, klauni na koních, čarodějnice, ježibaba, námořník i loupežník. Vedle maxipsa Vaška jsme mohli vidět i kuchařinku, kočkovité šelmy, ale i těhotnou nevěstu s elegantním ženichem nebo krásně rozkvetlou slunečnici.
Dalším doprovodným vozidlem byl „papamobil" řízený starostou obce Františkem Jílkem, který sloužil jako občerstvovací stanice a ke konci také nakládal ty nejvíce utahané.

Jim, ale i všem ostatním, kteří se masopustního průvodu zúčastnili, patří velké poděkování. Jednak proto, že podpořili jednu z kulturních akcí v obci a především za to, že tradice Masopustu v Chodské Lhotě nezahynula a má další pokračovatele.
Muzikanti Josef Wagner, Jiří Sušický a Zbyněk Panoš hráli řízně a zvesela. Po zhruba tříhodinovém řádění masek po vsi zakončili celý průvod „kolečkem" před hospodou U Strnadů, kde program akce pokračoval pochováním Masopusta a taneční veselicí.
Počasí nám přálo, pití bylo dost, i letos jsi byl, Masopuste, lidem pro radost.

Milan Zajíc