Dětský maškarní karneval tam pro ně uspořádal divadelní spolek Pasečnice sobě spolu se sborem dobrovolných hasičů.

„Jsme z Domažlic, ale jezdíme raději na vesnické maškarní, je tu víc dětí a lépe se vyřádí,“ tvrdí návštěvnice Jana Husníková.

Na šedesát dětí čekala hudba i pohoštění. V bohaté tombole, do které přispěla celá řada sponzorů a štědrých lidí, vyhrával každý. Děti přednášely básničky a hrály různé hry, za což byly pokáždé odměněny sladkostmi a drobnými dárky. „U nás se nic nedělá zadarmo,“ usmívala se organizátorka Milena Kaufnerová. „Krom toho jsme nakonec připravili souboj, kde jsme všechny sladkosti hodili na hromadu a nechali rodiče, ať se o ně poperou,“ dodává.

Za zbylé peníze z tomboly a dobrovolného vstupného se pak pro děti přichystá táborák na konci školního roku.