„Knihu jsem dokončila už v roce 1990. Předtím jsem však rok studovala slovanská bájesloví, která vycházela hlavně v devatenáctém a začátkem dvacátého století. Poté jsem ji další rok zpracovávala. Po dokončení jsem ji nabídla Západočeskému nakladatelství v Plzni, kde mi ji však nevydali. Až před několika dny mi ji vydalo plzeňské nakladateství NAVA,“ řekla autorka.

A proč víly přestaly mít rády lidi, to autorka zjistila, když se toulala krajinou svého dětství . „Přestaly nás mít rády, protože jim ubližujeme,“ vysvětlila a dodala, že i když jsou příběhy v její knize pohádky, je v nich spousta pravdy a vychází z úcty k přírodě, dějinám.

„Kdysi byly doby, kdy lidé nežili jen vedle přírody, ale sami sebe chápali jako jednu z jejích částí,“ dodává Marie Špačková. V knize ´Proč víly přestaly mít rády lidi´ najdete spoustu rozmanitých příběhů, například O zlé středě, O zemi maličce či O vodníkovi, které jsou doplněny ilustracemi Ladislava Sýkory.