Má vřelý vztah k Chodsku, dědeček pocházel z České Kubice, babička ze Stráže, napsala několik knih, které se váží k tomuto regionu (Chodské pověsti a legendy, Chodové v pověstech, Stráž: nejmenší privilegovaná ves domažlických Chodů).

„V současné době se právě připravuje k vydání spisovatelčin rukopis o životě J. K. Tyla. Vydavatel se již našel, již se připravuje obrazová část, kdy spolupracujeme s Archivem města Plzně i s archivem Divadla Josefa Kajetána Tyla,“ uvedla Vlasta Nosková, která je se spisovatelkou již 17 let v kontaktu a je jí nápomocná při přípravě jejich publikací. „Kniha by měla vyjít letos, vždyť uplyne právě 4. února uplynulo 210 let od narození J. K. Tyla. Věřím, že musí zapracovat štěstěna a pokud se přidají plzeňské instituce nebo jiný sponzor s finanční podporou, tak se kniha na pultech knihkupců objeví,“ doufá Nosková.

„Marie Korandová má již sepsaný rukopis románu o J. Š. Baarovi, kterému chybí jen dokončení. Zpracovat toto dílo měla v plánu již mnoho let, tak věřím, že se podaří román i dokončit. Ráda bych paní Korandové popřála k narozeninám vše jen to nejlepší, hodně zdraví a aby ji už nezlobila zlomená ruka. Jistě to mohu popřát i za její čtenáře,“ doplnila Nosková.