Inspirací pro zorganizování této akce nám byly obdobné soutěže u našich německých sousedů, kde se těší velkému zájmu diváků. Pro soutěžící jsme připravili technicky náročnou trať s celkem osmi překážkami. Všechny překážky simulovaly činnosti, které kočí se svými koňmi musí denně zvládat při těžbě dřeva. Jednalo se například o navalování, čelování, couvání, přechod skládky a podobně.

Ačkoliv jsme uspořádali první ročník této soutěže a lidově řečeno jsme pořádně nevěděli, do čeho jdeme, podařilo se nám oslovit i soutěžící z německého příhraničí. Na start se tedy postavilo celkem 11 koní a 3 kočí z Čech a 3 kočí z Německa. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. První byla soutěž jednotlivců a druhá soutěž párů. Obě tyto kategorie vyhrál pan Matouš Dufek z Pasečnice, který se svými koňmi předvedl profesionální výkon, na kterém se projevila každodenní práce s koňmi v lese. Domácí soutěžící, iniciátor soutěže a organizátor v jedné osobě, Zbyněk Weninger, skončil v kategorii jednotlivců s kobylou Levadou na šestém a s kobylou Baletkou na druhém místě. V páru pak s oběma kobylami obsadil ´bramborovou´ čtvrtou pozici.

Po skončení soutěže byl divákům předveden těžký tah. Do toho nastoupil opět Zbyněk Weninger s Levadou a pan Hans Hoffmann z Německa se svým hřebcem. Levada předvedla ochotu tahat těžká břemena, když si poradila se zátěží 700 kg, ale v ukázce dále nepokračovala. Pan Hans Hoffmann se svým hřebcem převedl tah s 1100 kg zátěží a následně pak se zátěží 1400 kg, což už je úctyhodná váha a jeho hřebec tak utáhl téměř dvojnásobek vlastní hmotnosti.

Pro všechny soutěžící byly připraveny ceny od našich sponzorů, kterým vřele děkujeme. Dále bychom tímto článkem chtěli poděkovat všem, kteří podali pomocnou ruku, nebo dali jen dobrou radu. Zvláštní poděkování patří Aleně a Pavlu Faschingbauerovým, kteří svým komentářem celou soutěž uvedli, a podkovářům Kolbekovým z Hluboké za pomoc při organizaci a sjednání soutěžících z Německa.

Ačkoliv se celá soutěž konala za úmorného vedra, byli všichni soutěžící i diváci spokojeni a my jakožto organizátoři jsme spokojení dvojnásob, protože přes všechny problémy, které jsme museli řešit, se vše povedlo a doufáme, že jsme neskončili u prvního ročníku a při Dřevorubeckých slavnostech v roce 2011 proběhne druhé pokračování této soutěže, s novou tratí a novými překážkami.

Autor: Za všechny organizátory Jan Riederer ml.