Ještě před jeho začátkem byli vyhlášeni Král a Královna majálesu, jimiž se stali Vojtěch Ticháček a Eliška Urbanová.

Oba pak také šli v čele pestrého průvodu, v němž se pod dohledem antických bohů a bohyň (protože olympijská tradice má svůj počátek ve starém Řecku) představili studenti všech ročníků převlečení za sportovce.