Trasa : 54 km, obtížnost č. 3 – střední, převýšení 967 m, nejvyšší bod 903 m n.m. Tři znaky/Drei Wappen a Na Zlomu: Domažlice – Havlovice – Babylon – pod Sokolovou vyhlídkou – náhon u Teplé Bystřice – Jubilejní hájek – Zelená chýše – Česká studánka – Rajská – Sedlová jedlina – Na Zlomu – Brombeerriegel (pod Třemi znaky) – Tři znaky/Drei Wappen – Voithenberg – Voithenberghütte – Schafberg/Ovčí vrch – Folmava, U Mlynáře – pod Českou Kubicí – Köglerovo zastavení – překladiště dřeva u Č. Kubice – Půvabná – Babylon – Havlovice – Domažlice.

Z Domažlic vyjedeme po CT č. 3 přes Havlovice na Babylon, odtud od hotelu Bohmann po silnici směr Pec pod Čerchovem, ale před zatáčkou asfaltku opustíme a vjedeme na štěrkovou cestu. Táhlým stoupáním přijedeme na rozcestí, nedáme se vlevo průsekovou Novou cestou, ale až příští. Ta nás mírným stoupáním provede pod křemenným valem a Sokolovou vyhlídkou, sjezdem se napojí na žlutou značku od Pece, po které se dáme vlevo. Prudkým sjezdem přejedeme náhon Teplé Bystřice a ocitneme se na Bystřické silnici u Koglerova zastavení. Na silnici se dáme vpravo po CT 36, na rozcestí u Jubilejního hájku s odpočívadlem se vydáme vpravo po červené do ostrého stoupání, které se zmírní u Zelené chýše. U kouzelného zátiší s více než 70 let starou lesáckou chajdou, pramenem a lavicemi si dáme pauzu, protože nás čeká vytrvalé stoupání. Cestu se žlutou značkou k České studánce vynecháme, pojedeme několik stovek metrů rovně po rozbité asfaltce s červenou značkou až narazíme na doleva uhýbající štěrkovou lesní svážnici, na kterou odbočíme. Ta nás dovede s místy prudším stoupáním nad altán České studánky s betonovou skruží. Na rozcestí štěrkových cest uhneme vpravo a posléze nás čeká jedno z nejprudších stoupání v širokém okolí na regulérní cestě (prudší a delší je jen na CT č. 36 z Lískové pod Čerchov) na Rajskou. Průsekem je odtud hezký pohled na Ostrý a hřeben Můstku. Z Rajské pojedeme dále vlevo po lesní cestě s lyžařským značením (modré tabulky) Čerchovský okruh/Čerchov-Loipe Sedlovou jedlinou s pralesní atmosférou a skalkami. Po sjezdu vyjedeme na rozcestí Nad Amerikou, odkud je dnes již částečně zarostlý výhled na českou Šumavu, ale na Bavorský les s Hoher Bogenem je stále vyníkající. Po lyžařské trase pokračujeme i nadále jak jinak, než do kopce, ovšem už po asfaltce. Po vytrvalém výšlapu na rozcestí Na Zlomu s přístřeškem se napojíme na cestu vlevo s lyžařským značením Gibacht-Loipe a zelenou značku, která po několika kilometrech ovšem z cesty uhýbá do prudkého kopce, čehož si nebudeme všímat. Lyžařská trasa nás dovede přes Brombeerriegel s chatkou na česko-bavorskou hranici, při které pojedeme zarostlou cestou, místy kamenitou, a vydatně stoupající až na Tři znaky/Drei Wappen. Na skále s křížem jsou tu vytesány znaky české, bavorské a Horní Falce z dob Marie Terezie, kdy se zde stýkaly hranice. Kdybychom šli dále po neznačeném hraničním kamenném chodníku, narazíme na 1m vysoký tereziánský hraniční kámen. Zajímavostí je zdejší přístřešek, kterým prochází hranice, jedna půlka je česká a druhá bavorská. Stejnou cestou se o kus níže vrátíme na rozcestí a pokračujeme po lyžařské trase Gibacht-Loipe kolem studánky Staads Brunnl, která nás přivede na již známou pískovou cestu od Voithenbergu ( popsána ve čtvrtek 22.7.), na kterou vlevo zahneme. Čeká nás dlouhý sjezd (pozor na písčitý smýkavý povrch s kamínky) přes sjezdovky na Voithenberg, dále kolem golfového hřiště na Voithenberghütte, kde sjedeme vlevo na asfaltku, které se budeme držet až na Schafberg/Ovčí vrch. Projedeme kolem funkčního muzejního hamru Hammerschmiede a prudce vystoupáme Schafbergem na hranici na český Ovčí vrch. Odtud vyzkoušíme nově budovanou CT, která kopíruje modrou značku do Folmavy. Po sjezdu na Folmavu zabočíme vlevo a pojedeme kolem hospody U Mlynáře stále rovně kolem několika samot až pod Českou Kubici. Zde nová CT vede kolem bývalé plovárny po žluté značce opět ke Köglerovu zastavení u Bystřické silnice, na kterou odbočíme vpravo. Přejedeme hlavní silnici na Folmavu u překladiště dřeva, kde zahneme vlevo na již známou CT č. 3 („Půvabná“) vedoucí na Babylon. Z Babylonu do Domažlic pojedeme přes Havlovice stále po CT č. 3 podél toku Zubřiny.

Autor: Petr Bílek