Její zhruba pětačtyřicetiminutový program zahrnoval autorské čtení, hudební a pěvecké vystoupení žáků ze Základní školy a zároveň i doprovodnou výtvarnou výstavu. Kromě přispěvovatelů z regionu před horšovskotýnské publikum vystoupila i nevidomá autorka z Prahy Ilona Bozděchová, která přečetla svá dvě Braillovým písmem napsaná literární díla, určená k zamyšlení nad problémy dnešní doby.

„Shrabování bylo vyhlášeno na jaře letošního roku a poslední příspěvky k nám dorazily od autorů během září. Příspěvky byly kratší než obvykle, ale znovu se do soutěže zapojilo zhruba 50 autorů se zajímavými nápady. Kromě tradičních autorů z řad žáků, studentů a dospělých byly novinkou literární díla z rukou žáků ZŠ a MŠ Adélka v Mašovicích, kteří na slavnostní vernisáž bohužel nemohli dorazit,“ sdělila vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn Lenka Kučerová.

Literární shrabování v Horšovském Týně.

Jako odměnu za to, že věnovali svůj čas a zapojili se do tradiční soutěže, obdrželi všichni autoři na památku vytištěný almanach Literárního shrabování a propisku. „Velký dík patří i pracovnicím MKZ, které nám poskytly tyto prostory, kde můžeme vystavovat příspěvky zařazené do almanachu i práce výtvarného oboru ZUŠ Horšovský Týn,“ dodala závěrem Kučerová.