O Kulturním létě 2016 jsme si povídali s Kamilem Jindřichem, ředitelem MKS Domažlice.

Během letních měsíců vystoupí místní i přespolní umělci. Někteří se do Domažlic vrací opakovaně, někteří vystoupí poprvé. Na která premiérová vystoupení byste upozornil?
Těch premiérových bude více – v rámci festivalu Hudba pod hradem přivítáme kapelu Precedens, v alejích si poprvé poslechneme fenomenální hru na baskytaru v podání Richarda Scheuflera, jako již tradičně se představí v rámci Bohemia JazzFestu jazzové kapely, které zde budou samozřejmě poprvé. A ještě bych zmínil koncert Lucie Vondráčkové v letním kině. Výčet je samozřejmě velký a jistě budou stát za to i interpreti, kteří se sem po několika letech opakovaně vrací.
V rámci Kulturního léta se objevují pravidelně programy, jako Bohemia Jazz Fest, festival Hudba pod hradem, sklářské sympozium, série Hudba na náměstí, Domažlická zastavení, Pocta varhanům apod. Letos mezi nimi chybí Klarinetové kurzy Ludmily Peterkové a z nich plynoucí nevšední Vodní koncert na Babyloně. Co je důvodem této absence?
To je věc, která nás samozřejmě mrzí, ale rozhodnutí paní Peterkové je naprosto pochopitelné, z vážných důvodů se nemohla věnovat přípravám letošního ročníku, a tak se jubilejní desáté mezinárodní klarinetové kurzy přesunou na rok 2017. Věříme, že i přes tuto letošní prodlevu příznivci na tyto zavedené akce nezapomenou a v příštím roce si je s námi společně užijí.
Kdo vystoupí na domažlické zastávce Bohemia Jazz Festu, který se stal největším putovním letním jazzovým festivalem v Česku?
Z Německa přijede kapela Hyperactive Kid (kytara, saxofon, bicí), z Polska Krzysztof Kobylinski KK Pearls Quintet (zpěv, klavír, kytara, basa, bicí) a z Rakouska Susana Sawoff Trio (zpěv a klavír, basa, bicí). Po zkušenostech s programem z minulých ročníků a podíváte-li se na webové stránky interpretů, jistě se máme na co těšit. V letošním roce jsou Domažlice městem, kde BJF své letošní turné ukončí.
Od kterých programů si slibujete největší diváckou návštěvnost?
Vždy jsme rádi, když si akce své publikum najde. Osobně se těším na Hudbu pod hradem a sklářské sympozium Tusta vitrea, v posledních letech zde návštěvnost prudce stoupla a kvůli úspěšnosti Ohnivé sklářské noci (8.7.) z minulých let jsme nechali prostor Chodského náměstí uzavřít, a to zejména z bezpečnostních důvodů. Velkou návštěvnost zaznamenává Bohemia Jazz Fest a my doufáme, že Lucie Vondráčková zaplní letní kino alespoň tak, jak tomu bylo v případě nedávného koncertu skupiny Olympic.
Největším letním programem jsou tradiční Chodské slavnosti. Co bude patřit mezi hlavní pořady? Odkud přijedou zahraniční hosté?
Letos program chodského folklóru doplní soubory z Anglie, Belgie a Chorvatska. Jsem moc rád, že letošní ročník nabídne kromě naší tradiční hudby také koncerty Hradišťanu a vzácným hostem bude opět po několika letech Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna, jehož vystoupení vyvrcholí hudebně-scénickým představením Příběh zbojníka, což bude bezesporu úžasná podívaná.
Velký úspěch vloni na podzim sklidil mladý orchestr Ježkovy stopy, který vystoupil v Alejích. Po jeho mimořádném úspěchu jste tehdy zmínil, že by měl letos opět do Domažlic přijet. Stane se tak?
Ano, slíbili jsme to publiku již na konci jejich loňského koncertu a tento slib dodržíme – tentokrát Ježkovy stopy cyklus Hudba v alejích symbolicky uzavřou, a to v pátek 9. září od 18:00.
Na co se vy z bohatého programu nejvíce těšíte?
Věřím, že nabídka je velká, když sečtete všechny akce včetně festivalů, vyplní náš projekt Kulturní léto 2016 přes třicet dní období letní turistické sezony, a to zde nezapočítávám více než čtyřicet filmových projekcí v letním kině. Koncertů, na které se těším, je hodně, nejvíce se ale těším na atmosféru letních večerů v nádherných prostorách, které město nabízí a které se snažíme zaplnit hudbou – ať již je to náměstí, zahrada pod hradem nebo stále malebnější aleje.
Podrobnosti o všech programech si zájemci mohou přečíst v přehledné brožuře Kulturní léto. Kde ji získají?
Brožura byla vydána na konci května a distribuce již proběhla – zájemci ji obdrží ve všech informačních centrech na Domažlicku, ale také v celém Plzeňském kraji a ve východním Bavorsku. Je opět zdarma a novinkou je celobarevný tisk a já bych rád poděkoval pracovníkům programového oddělení MKS za velmi vydařenou grafiku a stejně tak za veškeré úsilí s organizací Kulturního léta 2016.

Na většinu vystoupení a akcí je vstup zdarma. Jak je možné takovou paletu kulturních programů zaplatit a nevybírat přitom vstupné?
Některé akce má MKS zahrnuty přímo ve svém rozpočtu, jenž mu poskytuje Město Domažlice. Bez dalších dotací a podpor bychom ale projekt v takovém rozsahu nedokázali zrealizovat, a tak MKS podalo několik žádostí o dotace. Poděkování na tomto místě patří Ministerstvu kultury ČR, Plzeňskému kraji a v neposlední řadě České centrále cestovního ruchu – CzechTourism. Velký význam mají ale i naši mediální partneři, mezi nimiž nechybí letos Domažlický deník a Český rozhlas Plzeň. Jsem osobně velmi rád, že již potřetí schválilo vedení České televize hlavní mediální partnerství v rámci Chodských slavností.