„Viděla jsem, že na nástěnce dlouho visela výzva, kdo by chtěl dělat místního kronikáře. Nějak mě to oslovilo a řekla jsem si, že bych to mohla zkusit,“ říká Elgrová.

Jeden z nejzajímavějších zápisů učinila mladá kronikářka už v době, kdy kroniku přebírala. „Tenkrát zrovna přišel přívalový déšť, který zaplavil celou vesnici,“ vzpomíná Elgrová, která je v současné době na mateřské dovolené a od září začne učit na prvním stupni základní školy v Plzni.

„Zajímá mě historie a hned mě zaujaly všechny zápisy, které se týkají druhé světové války,“ svěřila se kronikářka. „Bohužel jich v naší kronice tolik není.“

Puclická kronika se začala psát v roce 1931 a pokračovala až do začátku druhé světové války. Další zápisy vznikly v roce 1949, přičemž zpětně mapovaly i události v obci od konce války. Od té doby se jí bez přerušení věnovali různí kronikáři až do dneška.

„Kronice se nejdéle věnoval pan Herian, který ji psal možná i více než patnáct let, následně dělal kronikáře do roku 1998 i 'pan řídící' Blažek, který dokonce vedl naši knihovnu od roku 1949 až do roku 2002, kdy zemřel,“ připomněla některé z minulých kronikářů starostka obce Marie Machová.
Štěpánka Elgrová nezapisuje události v Puclicích chronologicky, ale v návaznosti na starší zápisy zaznamenává události za celý rok rozdělené podle jednotlivých oblastí.

„Zaznamenávám klasicky narození a úmrtí v obci, osobní výročí, důležité události a změny v obci. Součástí kroniky je i pravidelná zpráva od dobrovolných hasičů, myslivců či místní zemědělské společnosti Zeas. A samozřejmě všechny kulturní akce, které se u nás během roku konají,“ popisuje kronikářka. „Psát kroniku mě baví, jenom toho času mám málo, když mám dvě malé děti, a snažím se vždy po večerech najít chvilku volna, abych se puclické kronice mohla věnovat,“ dodala.