Život v Újezdě je bohatý na společenské události. Kronikářka Irena Sladká má proto hodně práce.

„Kroniku vedu od roku 1989, kdy jsem ji převzala po panu Veberovi. Zabere to čas, tedy podle toho, co se v obci dělá a musím říct, že v posledních letech mám nejvíce práce,“ smála se Sladká. „Upravovala se náves, přestavoval starý obecní úřad a stavěl nový, opravovala se hráz rybníka, postavila opěrná zeď na návsi, staví se rodinné domky. To všechno si fotím a zaznamenávám.“

Nejradši prý paní Sladká píše o příjemných událostech. „Dobře se mi psalo v roce 1995, kdy jsme tu slavili 100. výročí pomníku Jana Sladkého – Koziny a připomněli si zároveň 300. výročí jeho popravy. Byl tu i sraz rodáků, pořád se něco dělo,“ dodala Sladká.

Přínos v kronice pro obec vidí kronikářka jednoznačně. „Ti, co přijdou po nás, budou vědět, co se v Újezdě dělo. Strašně snadno se totiž zapomíná. Když si čtu zápisy třeba z roku 1890, je to moc zajímavé. Patrně nejhorší byl pro obec rok 1874, kdy během dvou požárů vyhořela třičtvrtina obce,“ poznamenala Sladká.