Přestože svoz na akci zajištěn nebyl, projevila se naprostá solidarita mezi místními a po vzájemné dohodě se někteří dopravili auty a ti zdatnější přišli pěšky.

Teplota na sále stoupala a tančilo se od první série. Hudební doprovod tentokrát zajišťoval dechový a taneční orchestr Hájenka. Hudebníci si svůj první letošní bál užívali a vyzařovala z nich radost a dobrá nálada.

V průběhu bálu také vystoupil sbor křenovských žen, které zazpívaly známou píseň o své obci. Přestože skladba pochází už z roku 1942, je blízká i dnešnímu modernímu člověku. Sbor tvořilo na 25 žen v nejlepších letech, ale i mladá děvčata. Síla jednotného hlasu sboru, vkusně doplněná produkcí Hájenky, se nesla kulturním domem a dotkla se srdce každého Křenováka. Ženský sbor byl doplněn třemi muži, kteří doprovázeli ženy brnkáním na spodní ret. Jeden z těchto protagonistů byl potomek autora písně o Křenovech Josefa Dlouhého. Hudební těleso řídil místní kapelník s uměleckým pseudonymem „Kubelík", který si zapůjčil paličky od bubeníka z Hájenky.

Nechyběly tradiční zábavy– pomerančová dámská volenka a bohatá tombola. Čilá zábava pak pokračovala do brzkých ranních hodin.
Křenovští hasiči děkují všem svým příznivcům, kamarádům, známým a příbuzným za pomoc při přípravě tomboly a za to, že přišli a dobře se pobavili. Dále pak poděkování patří Obecnímu úřadu v Puclicích za dobrou spolupráci při dohodách o pronájmu kulturního zařízení.

Lenka Volkmannová