Adventní koncert se koná každoročně již sedm let. První tři koncerty proběhly v Dupárně Českého Dvora, avšak pro velký zájem se v roce 2011 koncert přestěhoval do přísálí kulturního domu, od roku 2012 probíhá koncert ve velkém sále KD. Od tohoto roku skupina začala spolupracovat s dramatickým kroužkem holýšovské základní školy a koncert dostal novou podobu. Společně nastudovali už tři muzikálky Perníková chaloupka, Šípková Růženka a letos to byl muzikál Holyvúd Cats.

V průběhu těchto sedmi let byl celkový výtěžek přes 100 tisíc korun. Například v roce 2008 to bylo 5 tisíc 570 korun, v roce 2010 pak 20 tisíc 226 korun, vloni 37 tisíc 130 korun. Ze získaných prostředků se zakoupilo například vybavení pro výtvarnou a hudební výchovu, hračky do školní družiny, knihy do žákovské knihovny, stavebnice Lego, vybavení na školní zahradu, kde žáci mohou se svými učiteli trávit velké přestávky.

A jak probíhá samotná příprava muzikálu?

Dramatický kroužek vede Monika Lerchová a za skupinu Hudba Sauna je hlavním představitelem Tomáš Hupač. Dva výše zmiňovaní společně vyberou vhodný scénář a domluví se na možných zhudebněných částech. Dramatický kroužek se poté pravidelně jednou týdně schází, před samostatným vystoupením je to samozřejmě vícekrát. Skupina Hudba Sauna zhudební jednotlivé části, nahraje pracovní verzi na CD pro jednotlivé herce a společně se setkají až na generální zkoušce těsně před vystoupením.

Pochopitelně by se toto vystoupení nemohlo obejít bez dalších lidí. Dramatickému kroužku pomáhají kulisářky Jitka Korelusová a Renata Hrstková, kostymérka Petra Gellanová, Dana Hlaváčová pomáhá s tím, co je třeba, Karolína Lerchová napovídá. Přípravu sálu, organizaci celého programu a spoustu dalších věcí má na starosti Tomáš Hupač.

Letošní koncert se konal na Zlatou neděli 21. prosince. Nejprve proběhl muzikál Holyvúd Cats a poté krátký vánoční koncert. Příběh muzikálu se odehrává na střechách v království koček, které se připravují na pěveckou soutěž. Objeví se zlý kocour Barnabáš, který chce plán překazit. Učitelku Žofii a kocoura Cafourka, který odhalí jeho pravou tvář, zavře do skříně a myslí si, že zvítězil. Malými kouzly pomůže kominíček Filípek a vše dobře dopadne.

Letos škola obdržela částku ve výši 30 tisíc 627 korun a posléze ještě 1 500 korun za vydražené CD s hudbou z muzikálu. Šek po koncertě slavnostně převzala ředitelka školy Ivana Sedláková. Jak budou peníze využity, rozhodnou opět členové žákovského parlamentu.

Velké poděkování patří jednotlivým členům Hudby Sauna, všem, kteří pomáhali dramatickému kroužku, a samozřejmě všem účinkujícím, kteří 21. prosince stáli na pódiu kulturního domu. Všichni zúčastnění věří, že spolupráce bude i nadále pokračovat a že se publikum bude mít na co těšit i příští rok.

Letošní muzikál Holyvúd Cats bude mít svoji reprízu 26. ledna, kdy budeme hrát pro školu i veřejnost. Z adventního představení rovněž vznikne videozáznam.

Monika Lerchová, (seb)