Jejich výkony hodnotili žáci deváté třídy.

Pro porotu bylo těžké posoudit jednotlivé přednesy. Každé z dětí se snažilo o co nejlepší výkon. Rozhodující však byly hlasitost, plynulost a srozumitelnost přednesu.

Zvítězit mohli jen ti nejlepší a mezi nimi první místo obsadil Samuel Boháček, na druhém místě skončila Tereza Petrášová a třetí místo získal Václav Němeček. Všichni účastníci obdrželi za recitaci básní diplomy.

Autor: Karel Petráš