Méně titulů na knižním trhu, snížení počtu nově nakoupených knížek v knihovnách i menší koupěschopnost čtenářů může přinést zamýšlené zvýšení daně z přidané hodnoty u knih z 10 na 20 procent, ke kterému má podle předložených vládních plánů dojít od 1. října.

„Negativní dopad bychom pocítili nejen my, knihkupci, ale také vydavatelé, překladatelé, autoři a nakonec i čtenáři. Mnoho knih by nemělo šanci objevit se na pultech, koupěschopnost zákazníků by se výrazně snížila,“ domnívá se majitelka Chodského knihkupectví v Domažlicích Lidmila Haasová. Připojila se proto k Výzvě na obranu knih, organizované Svazem českých knihkupců a nakladatelů.

„Odeslali jsme již desítky podpisových archů. Děkujeme všem příznivcům literatury, kteří tuto akci podpořili. Podpisové archy jsou stále k dispozici našem knihkupectví,“ dodala Haasová.

„Zdražení DPH u knih není asi to nejhorší, co knižní trh čeká. Společnost spěje k povrchnosti, stačí se podívat, co jsou lidé schopni sledovat v televizi,“ dívá se na zájem o knihy obecněji Zdeněk Procházka, majitel domažlického Nakladatelství Českého lesa.

„Když se zvyšovala daň z pěti procent na devět, a poté na deset procent, tak jsme knihy nezdražovali. Vyšší odvody zůstaly na našich bedrech,“ zavzpomínal Procházka. Další pokles své marže očekává i při případném letošním zvýšení DPH.

Pokud by knihy na trhu podražily, výrazně to pocítí i knihovny, které mají stanovený přesný rozpočet na nákup nové produkce.

„Jestliže jsme v letech před rokem 2010 měli roční přírůstek nových knih něco okolo tří tisíc svazků pro domažlické čtenáře, pak v roce 2010 při sníženém rozpočtu na nákup knih to bylo již jen 2 500 nových knížek. V letošním roce, pokud bude schválen zastupitelstvem rozpočet na nákup knih ve stejném rozsahu jako v loňském roce, to bude v souvislosti se zvýšením DPH znamenat další pokles,“ varuje zástupkyně ředitelky domažlické knihovny Hana Mlnáříková.

„Netroufnu si odhadnout, o kolik knih méně se bude nakupovat, ale velice obtížné bude zachovat i skladbu nákupu nového knižního fondu. Jsme veřejná knihovna, která by měla reagovat na čtenářské potřeby všech věkových, zájmových i profesních skupin obyvatelstva,“ upozorňuje knihovnice.

Připomněla dále, že bude stále obtížnější využívat služeb meziknihovní výpůjční služby pro čtenáře s úzce vyhraněnými zájmy, protože i ostatní knihovny budou nákup dražších odbornějších knih omezovat.

„Existuje ale stále skupina lidí, které knihy zajímají a kteří je nenechají padnout. Budou je stále zajímat,“ uzavřel svoje zamyšlení optimistickou předpovědí nakladatel Procházka.

Aktualizace: Podle nejnovějších úvah vládní koalice by se měla nižší sazba DPH zvyšovat postupně, nejprve od 1. ledna 2012 na 14%.