I přesto, že žije na Slovensku, témata pro svoji literární tvorbu hledá pravidelně na Chodsku, odkud pocházeli její prarodiče.

Knihu Evropan z Domažlic napsala zhruba před dvěma lety, její pouti za čtenáři prozatím bránily vysoké náklady na vydání reprezentativní publikace.
Našli se však ochotní dárci, kteří se o tisk knihy zasloužili. Celkem přispěli 39 tisíci korun.

„Částkou 20 tisíc korun přispělo Muzeum Chodska, 6 tisíc korun věnovala paní doktorka Pflugová Růžičková a další částky pak přidali potomci doktora Steidla a Česká lékařská komora,“ shrnul domažlický starosta Miroslav Mach.


Korandová po důkladném studiu archivních materiálů literárně zpracovala životní osudy dosud plně nedoceněné a v literatuře nepopsané domažlické osobnosti Antonína Steidla (1832 – 1913).

Autorka v románu zachycuje první Steidlovy vzpomínky na léta čtyřicátá v rodném městě, pobyt v rakouském vězení, studium lékařství i služby carské rodině.
V knize je zachyceno zavádění moderních průmyslových technologií v Domažlicích i Steidlovo působení v místní a celostátní politice.

Svoje místo v románu má i smutná kapitola v životě domažlického lékaře a patologa. Jako osmdesátiletý duševně i fyzicky zdatný muž se v roce 1913 stal obětí železniční nehody u rakouského Gmündu, kde byl těžce zraněn.

Antonínu Steidlovi byl v parčíku u ulice Boženy Němcové v roce 1920 vystavěn pomník podle návrhu sochaře Čeňka Vosmíka. Slavnostní křest knihy Evropan z Domažlic proběhne v září.