Nová kniha o obci Pasečnice, která nese název Pasečnice v historii i současnosti a jejíž autorkou je Věra Čistecká, byla slavnostně pokřtěna v sobotu v podvečer v sále hospody U Vovčáků v Pasečnici. Kmotry nové publikace se stali herečka Libuše Švormová a zástupci Plzeňského kraje. Po slavnostním křtu a prezentaci knihy bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení a poté  zábava  s country kapelou ze Šnajberka.