Překvapení nastalo při pondělním slavnostním přijetí účastníků kurzů starostou Miroslavem Machem v obřadní síni radnice.

Lektoři přítomné překvapili tím, že v chodských krojích zahráli chodskou muziku společně s dudáky Josefem Kunešem a Kamilem Jindřichem.
Samotná výuka je rozdělena do dvou částí. Hráči do 15 let absolvovali dvoudenní víkendový kurz.

Starší a pokročilejší klarinetisté mají intenzívní kurz od pondělka. Završen bude třemi společnými koncerty určenými pro veřejnost.

Koncerty pro veřejnost:
čtvrtek 21. srpna 20.00 hodin
Malé nocturno
Koncert komorní hudby v atriu a na věži Chodského hradu
Pátek 22. srpna 18.00 hodin
Vodní koncert z lodiček na hladině rybníka Babylon
Sobota 23. srpna 19.00 hodin
Slavnostní koncert v sále MKS