Pomalu a jistě se z neutěšeného stavu dostává kulturní památka, kostel sv. Václava ve stejnojmenné Hoře. A nejen kostel. Změn pomalu doznává i jeho okolí. Gotická stavba z roku 1545 byla v 17. stol. barokně přestavěna. A přestože se jedná o majetek církve, řadě lidí není vzhled dominanty obce lhostejný, neboť kostel je součástí hřbitova, který patří obci.

„Vloni jsme opravovali přibližně 20 metrů kamenné ohradní zdi, což přišlo na 360 tisíc korun, přičemž 150 000 korun činila dotace ´památkářů´. Letos přišla na řadu vstupní brána na hřbitov," říká starosta David Kraml.

„Bránu nám opravovala firma Stavex. Byly poškozené sloupy, které bránu drží. Zapříčinily to kořeny lip, které stojí po obou stranách vstupu na hřbitov a ke kostelu. Bylo také nutné opravit vrata, byly tam kovářské a svářecí práce, čehož se zhostil pan Chval z Poběžovic," vysvětluje starosta.

Opravit bránu nebyla pro malou obec s dvoumilionovým rozpočtem levná záležitost.

„Opravy brány nás přišly na 218 000 korun, ale nemuseli jsme vše platit z obecních peněz. Díky dobré spolupráci s památkáři, konkrétně panem Hinterholzingerem z úseku kultury a památkové péče v Domažlicích, jsme obdrželi dotaci ve výši 150 000 korun od ministerstva kultury. Jsem rád, že má zájem na tom, abychom v opravách pokračovali, snaží se nás nasměrovat a zároveň podpořit," vysvětluje starosta Hory Sv. Václava.

Brána však nebyla letošní jedinou opravou. Již v loňském roce uspořádali v Hoře další benefiční koncerty, jejichž výtěžek pomáhá obci zvládat finanční stránku oprav památkově chráněného kostela sv. Václava.

Dnes od sedmi hodin večer se v kostele sv. Václava uskuteční další benefiční koncert. Hlavními protagonisty budou stejně jako při lednové benefici členové horšovskotýnské vokální skupiny Singtet. Proč je v Hoře Svatého Václava znovu oslovili?

„Osvědčili se, vzbudili zájem návštěvníků i velký ohlas. Navíc mají zase nový repertoár, jiný druh hudby, a jsou ochotní na benefičním koncertu vystoupit. Chtěli jsme, aby se koncert uskutečnil v srpnu, aby nebyla dlouhá přestávka, což se podařilo se Singtetem domluvit," vysvětluje volbu účinkujících starosta.

Důvod pořádání benefice je i ten, že obec investovala i letos do oprav kostela.

„Jen do okapů a oprav a oplechování opěrných sloupů, skrz které zatékalo do lodi kostela, jsme letos dali částku pohybující se kolem dvou set tisíc korun. Pokud bychom brali v úvahu jen příspěvky z benefičních koncertů, byli bychom v mínusu, pokud by opravy nedoplatila obec. Jednalo se však o základní investici, která přispěla k odstranění havarijního stavu. Byl to důležitý počin a mimo to jsme ještě uvnitř provedli postřiky zdí napadených plísní," vypočítává.

Návštěvníky dnešní benefice nečeká v kostele v Hoře jen opravená brána, ale mohou se těšit i na další změny.

„Také jsme trochu vylepšili provizorní osvětlení kostela, které bylo od loňského roku řešeno jediným lustrem. Ten jsme vylepšili a kostel projasní i další světla. Myslím si, že pro příchozí bude viditelné, že se něco děje, že jejich finanční dary posloužily na dobrou věc. Smýšlení určité skupiny lidí, kteří chtějí zachránit něco, co je hodnotné, kulturní, mne moc těší už z důvodu, že někdo je toho názoru, že na církevní majetek nebude přispívat, ať si to pan farář zařídí sám. V případě našeho kostela svatého Václava vidím, že se stále přidávají další," kvituje počin ochotných dárců starosta Kraml a dodává, že na 20. září je naplánován další koncert, na němž vystoupí účinkující z Plzně.

Ti, kteří si dnešní benefici se Singtetem nenechají ujít, budou mít zároveň možnost v kostele vidět, jak dopadla většina obrazů Křížové cesty, které prošly rukama restaurátora. „Na ošetření čekají i zbývající, z toho dva si vyžádají kvůli svému stavu větší zásah," zakončuje Kraml.