Ve kterém roce zemřel zakladatel chóru Andrej Scholuch? Tak zněla naše otázka a správně odpověděli ti, kteří uvedli rok 1972.

Volný vstup pro sebe a jednu další osobu získávají:

Václav Bambásek z Babylonu, Eva Zemanová z Domažlic a Vlasta Čejková ze Kdyně.

Před začátkem akce se přihlásí u pořadatelů, jimž jsme předali jejich jména.