Zatím marně se snaží Okrašlovací a sportovní sdružení (OAS) Český les předat kapličku sv. Jana Nepomuckého. Kaple, která rozhodně Caparticím ostudu nedělá, ba právě naopak, byla obnovena na původních základech a 20. září 2008 ji vysvětil plzeňský biskup Mons. František Radkovský.

„Kapli jsme chtěli předat obci, protože nám nepřipadalo vhodné, abychom jako sdružení vlastnili kapličku. Domluvili jsme se se zástupci církve, jíž patří pozemek pod kapličkou, a chtěli jsme kapličku předat městysi Klenčí. Zastupitelstvo se proti tomu postavilo, že si nechce přidělávat starost. Zatím je to tak, že pozemek je církve a naše je kaplička," říká za OAS Lubomír Valenta s tím, že o kapličku se OAS stará a hodlá v tom pokračovat i nadále.

Možnost převzetí capartické kapličky sv. Jana Nepomuckého projednávali před pěti měsíci klenečtí zastupitelé . „Kontrolní výbor se rozhodl nedoporučit přijetí daru pozemku od římskokatolické církve a stavby od OAS. Ať se dohodnou mezi sebou, aby pozemek a na něm stojící nemovitost měly společného majitele. Máme tu dost a dost svých nemovitostí, o které se máme starat," přednesla tehdy mj. na jednání zastupitelka Jarmila Kulíková.

„Vím, že předtím, než byly volby, dostalo zastupitelstvo nový návrh od biskupství. Musíme počkat, zda se vše konečně dá dohromady," říká Jitka Kovaříková z OAS.

Z vysvěcení kapličky v Caparticích před 6 lety. Za tu dobu dostal měděný plech na střeše kaple tzv. patinu.

Deník zjistil, že s návrhem to není tak jednoduché. Má obsahovat nabídku darování pozemku pod kapličkou s tím, že biskupství požaduje formou daru uhradit výlohy za právní služby spojené s darováním. Jelikož se jedná o nevelký pozemek, suma přepočtená na náklady za metr čtvereční zmíněného pozemku, již by městys takto zaplatil, není v katastru městyse obvyklá.

„Zatím není nic dořešeno. Kaplička je stále sdružení a pozemek biskupství, které pozemek nabídlo obci. O tomto návrhu zatím zastupitelstvo nerozhodlo," sdělil 22. října Deníku dosluhující starosta Karel Smutný.

„Když to vezmete logicky, jsme jen dobrovolné sdružení lidí. Kaplička by měla být brána jako záležitost historická, takže kdo jiný by ji měl vlastnit než obec? Jedná se o neziskovou věc v jejím katastru a stavbu nelze chápat jen jako církevní stavbu, nýbrž je třeba ji vidět jako součást krajiny, cestovního ruchu a hlavně místo k setkávání lidí," myslí si Kovaříková.

Jak dopadne záležitost s kapličkou, která je nejen součástí Capartic, ale tak trochu i nedaleké naučné stezky Capartické louky, budeme i v budoucnu sledovat.

Z vysvěcení kapličky v Caparticích před 6 lety. Uprostřed zleva za oAS Český les Oldřich Kovařík a Lubomír Valenta.