Příroda měla dosud Chodské slavnosti velice ráda, říká v rozhovoru o zákulisí příprav Chodských slavností Kamil Jindřich, ředitel pořádajícího městského kulturního střediska a zároveň aktivní muzikant a zpěvák.
Okoření letos stabilní programy, jako je Dudácké štandrle, Postřekovský vokýnko nebo nedělní Klenotnice, nějaké novinky, které by si návštěvníci neměli nechat ujít?
Pro zasvěcené návštěvníky a diváky pořadů je vlastně novinkou každý pořad – i když nese zaběhnutý název, má každý rok jiného režiséra, jiné téma, jiné hosty a třeba i hlavní účinkující. Je třeba říci, že program Chodských slavností není série folklorních koncertů, ale převážně jde o zcela promyšlené a režijně připravené pořady, a musím říci, že v letošním roce měli naši režiséři mnoho skvělých nápadů. Rád bych zde jako příklad zmínil třeba pořad ´Hančička spjí, Honzíček s ní´ režírovaný Martinou Moryskovou, který bude mapovat výskyt vlastních jmen v písních, a takových nápadů a podnětů je zde více.
Bylo letos od začátku práce programové rady jasné programové schéma, nebo v průběhu příprav docházelo oproti původním plánům k úpravám?
To základní ano, neumím si představit, že bychom zrušili a nahradili ty „skalní" pořady jako např. „Dudácké štandrle", „Národní přehlídku dudáků", „Zpěvné chodské mládí", již zmíněné „Postřekovský vokýnko" a jsem rád, že své již tradiční místo má pořad připravený Českým rozhlasem Plzeň „S Plzeňáky za folklorem – živě z Chodska", který bude v sobotu od 11.00 živě vysílán. Přesto se během vývoje a různých jednání naskytly nové podněty – třeba pořad, který bude živě vysílán Rádiem Proglas „Až pukl zabečí!", nebo pořad věnovaný 80.výročí založení souboru Úsměv, který zde představí pan Zdeněk Bláha.
Odkud letos dorazí zahraniční účinkující, kteří jsou vždy nevšedním zpestřením slavností?
Pojmenoval jste to dobře – nevšední zpestření zahraniční soubory zcela jistě představují, snažíme se zvát soubory z různých částí Evropy, aby hudba, kterou přivezou, byla nesourodá a navzájem kontrastní. V letošním roce tedy můžeme slyšet soubory a sólisty z Řecka, Německa, Anglie, Sardinie a Belgie. Jistě se máme na co těšit.
Je nějaký umělec, kterého byste rádi pozvali na slavnosti, a prozatím se jeho vystoupení nepodařilo zrealizovat?
Chodské slavnosti mají za ta léta již takové jméno, že každý oslovený účinkující rád přijede, pokud to termínově nekoliduje s jinými plány. Spíše řešíme opačný problém, je mnoho umělců a souborů, kteří by zde vystoupit mohli, ale do programu se již nevejdou, a oslovujeme je pak v dalších ročnících.
Je i letos zachováno tradiční rozložení scén a jejich žánrové obsazení?
Ano, v tomto jsme v letošním roce žádné změny nečinili, ani k tomu vlastně nebyl důvod. Naši návštěvníci jsou na osvědčené scény zvyklí, ale nevylučuji, že v budoucnu dosavadní rozložení scén nerozšíříme nebo neupravíme.
Na většinu pořadů je i letos vstup zdarma. Z jakých zdrojů se dá tak rozsáhlá akce zaplatit, když nemáte peníze ze vstupenek?
Hlavním zdrojem financí je samozřejmě částka zahrnutá v rozpočtu, který je garantován Městem Domažlice. Dále se snažíme žádat o finance v různých dotačních titulech, v letošním roce jsou Chodské slavnosti podpořené Ministerstvem kultury ČR nebo Plzeňským krajem, je třeba i zmínit dlouholetou podporu z finančních zdrojů EU a významná je i podpora soukromých subjektů. Nelze opomenout i mediální partnerství s různými subjekty, což je vždy důležité. I v letošním roce je hlavním mediálním partnerem Český rozhlas Plzeň. Ještě větší podpory se nám oproti loňskému roku dostalo i ze strany České centrály cestovního ruchu, což je pro Chodské slavnosti velice významné.
Třetím rokem se v termínu Chodských slavností koná i rockový festival Chodrockfest. Jak vnímáte tuto akci?  Doplňuje program slavností, nebo by jí ´slušil´ jiný termín?
Myslím, že obě varianty zmíněné ve vaší otázce mají svá pro a proti. Od počátku Chodrockfestu jsme v kontaktu s pořadateli, řešili jsme, v čem bychom si mohli navzájem pomoci. Spolupráce je velmi vstřícná a řekl bych, že s velkým oboustranným respektem, což je dobře, a to je i dobrým předpokladem pro to, aby se obě akce mohly vzájemně doplňovat a pozitivně ovlivňovat. S pořadateli Chodrockfestu jsme před a bezprostředně po prvním ročníku řešili, zda termín nepřesunout, nebo to alespoň nevyzkoušet, zvažovali a vymýšleli argumenty a dopady, které by obě varianty přinesly. I když si umíme představit obě řešení, z pochopitelných důvodů byl termín nakonec ponechán.
Celý červenec panovala v Česku vedra. Jaké počasí si ideálně přejí pro návštěvníky pořadatelé Chodských slavností?
Víte, to je těžké. Nechci se rouhat a zbytečně si vymýšlet, vždyť v posledních letech jsme přece měli s počasím poměrně dost štěstí, příroda měla dosud Chodské slavnosti velice ráda, navíc někdo má rád chladnější počasí, někdo teplejší… Já bych si přál takové počasí, při kterém k nám přijede co nejvíce návštěvníků, a hlavně takové, které nám nepřidělá žádné výrazné starosti nebo které nezabrání plynulému průběhu některého z pořadů.
Kterých programů se zúčastníte vy osobně jako aktivní muzikant a zpěvák?
No, letos jich bude hodně – budeme se s Domažlickou dudáckou muzikou účastnit obou živých přenosů, tedy Českého rozhlasu Plzeň v sobotu v 11.00 a Rádia Proglas od 15.00, byli jsme pozváni do několika pořadů, dokonce jsme museli z tohoto důvodu odříct účast na Mrákovské hyjtě. No, a v neděli dopoledne uvádíme pod hradem mladé chodské zpěváky a samozřejmě vystoupíme i v závěrečném pořadu v letním kině.
I letos se v Praze v prostorách Czechturism na Staroměstském náměstí koná prezentace Chodských slavností. Jaké ohlasy získáváte od hostů této turistické kanceláře? Dají se zlákat k návštěvě pouťových Domažlic?
Zcela určitě – součástí prezentace v Turistickém informačním centru Czechtourismu připravená Fotoklubem MKS Domažlice je také tisková konference, což je pro nás právě týden před zahájením slavností velmi důležité, město Domažlice se prezentuje kromě expozice samotné i ve výlohách tohoto centra, které je přímo na Staroměstském náměstí hned vedle Ministerstva pro místní rozvoj, a je určitě dobře, že o sobě dáváme touto cestou vědět. Česká centrála cestovního ruchu navíc nabízí poměrně silnou propagaci v rámci svých vlastních propagačních linií a díky tomu osloví široké spektrum veřejnosti.