Ukládání proběhlo v režii klatovského sochaře Václava Fialy, autora díla, které bylo odhaleno na Baldovském návrší v polovině srpna.

„Je jich 86," oznámil přítomným výsledek po počítání kartiček se vzkazy, které budoucím generacím napsali lidé při srpnové slavnosti.

Kromě osobních poselství schránka obsahuje i dobové noviny (Domažlický deník, Týdeník Domažlicko, Domažlický zpravodaj), notový zápis chorálu Kdož sú boží bojovníci, který se zpíval při odhalení památníku, pamětní mince města Domažlic, drobné koruny, knihu o Bitvě u Domažlic i historického průvodce Domažlic.

Nechyběl ani pamětní list podepsaný vedením města a předsedou Společnosti pro památník bitvy u Domažlic Milošem Novotným, zdravice měst s husitskou tradicí (Kostnice, Stříbro, Slaný, Tábor) a obrázek dcery Václava Fialy, která zachytila pohled na kalich dětskýma očima.

Autor do schránky umístil i informace o svojí tvorbě.