„Budeme mít velmi vzácného hosta. Bude jím básník Josef Hrubý z Plzně a přiblíží nám dvě své nejnovější knihy, které byly vydané v loňském roce. Tou první je Otylé Ach, druhou pak Polyfony. Srdečně zveme veřejnost,“ říká Petr Grendel, farář Českobratrské církve evangelické v Domažlicích.

Josef Hrubý se narodil 10. května 1932 v Černěticích u Strakonic. Je nositelem mnoha ocenění, například Západočeské ceny, Ceny města Plzně, Polanovy ceny a řady jiných.

„Jeho básnické sbírky byly přeloženy do mnoha světových jazyků – němčiny, francouzštiny, holandštiny, italštiny a též do arabštiny,“ připomíná Grendel.

Nutno dodat, že Josef Hrubý si získal své příznivce také u bavorských sousedů, kam zamíří v úterý 19. dubna. V Centru Bavaria Bohemia v Schönsee se uskuteční ten den od 18 hodin zajímavé literární setkání. Jeho ústředními postavami budou Josef Hrubý a Rüdiger Fischer z Rimbachu a na programu je autorského čtení z knihy Miláček Arcimboldo, v německém překladu Liebling Arcimboldo.

„Josef Hrubý je u nás vítaným hostem. V roce 2008 byl poctěn cenou ´Brückenbauer – stavitel mostů´, a to za velký talent oslovovat lidi literaturou a spojovat je i přes hranice,“ uvádí k další akci významného CeBB Schönsee.

Lidé z našeho regionu se mohou s Josefem Hrubým seznámit v domažlickém sborovém domě v Tyršově ulici už tuto sobotu od 17 hodin.