V roce 2007 dokonce sesbíral první tři místa, a to za známku k 650. výročí Karlova mostu, aršík Bílé Karpaty a rytinu dle obrazu Amálie Mánesové. Rok nato zvítězila Alegorie vody, na které spolupracoval s J. J. Hartmannem. Vloni známky z jeho dílny – České středohoří – třetihorní vulkanická krajina ze spolupráce s RNDr. A. Absolonem a Sova pálená z aršíku Křivoklátsko – biosférická rezervace UNESCO, vzniklém za pomoci manželů L. a J. Kotkových, získaly 2. a 3. místo.

Veřejnost měla možnost poznat tohoto předního českého rytce, který je designerem ve Státní tiskárně cenin, minulý týden v Galerii bratří Špillarů v Domažlicích, kde byla představena nová známka na motivy obrazu Jaro malíře Karla Špillara. Martina Srba jsme trochu vyzpovídali.

Jak se cítíte po inauguraci známky na motivy obrazu Karla Špillara?

Cítím se báječně, protože tady v galerii byla báječná atmosféra, přišlo velké množství lidí, což mne potěšilo. Je to příjemné, když je hodně zájemců speciálně o naši známkovou tvorbu.

Dá se říci, jak dlouho se rodila právě tato známka?

To je otázka, kterou dostávám velmi často, ale já na ni nejsem úplně schopný odpovědět, protože známka vzniká postupně. Nejdříve děláme kresbu, která se schvaluje. Pak se teprve dělají jednotlivé barvy, vznikají soutisky. Když to shrnu, známka se rodí několik měsíců.

Na kontě máte přes sto známek. Pohlížíte na ně jako na své děti, se kterými se nehodláte rozloučit, nebo se po dokončeném díle díváte spíše dopředu a těšíte se na další známku?

Všechny známky beru jako děti. S každou známkou je spojená nějaká historka, nějaká příjemná nebo i nepříjemná záležitost. O tom by se nechalo možná i vyprávět. Je ale pravda, že žijeme vždy tou poslední známkou, která vyjde třeba až za rok nebo až za dva.

Můžete zmínit nebo spíše prozradit, pro jakou poštovní známku budete v budoucnu připravovat rytiny? Jaká bude vaše příští známka?

Nevím, jestli bych měl. Možná mohu jen předeslat, že určitě budeme opět dělat aršík s manžely Knotkovými. Každý rok vzniká nějaký aršík z přírody, tentokrát bude ze Šumavy.

Kolik to bude známek?

Zase to budou čtyři známky, už jsem návrh aršíku viděl, bude to zase spousta práce, ale nádherné práce. A zvláště pak nádherné spolupráce s Libuší a Jaromírem Knotkovými, neboť s nimi se známky báječně připravují.

Dostal jste se při své práci někdy do fáze, kdy jste si řekl: …že já nebyl třeba učitelem…?

Ne, to mě nikdy nenapadlo. Já si naopak říkám: Jestli se znovu narodím, budu dělat stejnou práci.

Proč?

Protože mne moje práce opravdu baví a byl bych hrozně rád, kdyby to na mých známkách bylo trochu vidět. To by mne těšilo.